Studenten: inschrijving EU/EER-burgers

EU/EER-studenten die tijdens hun studie in Leuven wonen, moeten zich inschrijven in het stadskantoor. Daarvoor maak je zo snel mogelijk na je aankomst een afspraak.

Wie moet zich inschrijven?

 • Je bent een burger van de EU of EER, of een Zwitser.
 • Je komt langer dan 3 maanden in België studeren.
 • Je woont tijdens je studie in Leuven.
 • Je moet al op je vast adres in Leuven wonen voor we je kunnen inschrijven.

Wie niet?

Kom je naar België in het kader van je studies, maar ben je niet ingeschreven aan een Belgische hogeschool of universiteit (bv. in België voor een stage)? Dan moet je je inschrijven als 'houder van voldoende bestaansmiddelen'.

2 soorten inschrijving

Je wordt volledig ingeschreven, tenzij je in een buurland van België woont. In dat geval kan je kiezen tussen een volledige inschrijving of een inschrijving als grensstudent.

 • Inschrijving in het Belgische rijksregister (volledige inschrijving)
  • Je wordt ingeschreven in het Belgische rijksregister.
  • Je krijgt een ‘bijlage 19’ als bewijs dat je jouw inschrijvingsaanvraag ingediend hebt. De 'bijlage 19' vermeldt jouw rijksregisternummer.
  • Nadat de wijkagent je adres bevestigd heeft, nodigt de stad je uit om een elektronische verblijfskaart (EU-kaart) aan te vragen.
 • Inschrijving als grensstudent
  • Je woont in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg en wil daar je adres en verblijfsrecht behouden tijdens je verblijf in Leuven.
  • Tijdens de inschrijving ontvang je een ‘bijlage 33’ als verblijfsdocument. Een 'bijlage 33' is maar 1 academiejaar geldig.
  • Je krijgt geen rijksregisternummer. Als je wil werken, kan je een bisnummer aanvragen.

Volledige inschrijving

Hoe inschrijven?

1. Verzamel de documenten

Deze documenten moet je meteen toevoegen:

 • Nationale identiteitskaart of paspoort
  Let op de eisen.
 • Huurcontract (indien beschikbaar)
 • 1 recente pasfoto
  • Max. 6 maanden oud.
  • Let op de eisen.
  • In het stadskantoor staat een fotocabine.

De volgende documenten bezorg je ons ook best meteen. Heb je ze nog niet? Dan heb je 3 maanden de tijd om ze ons te bezorgen.

 • Bewijs van inschrijving van hogeschool of universiteit
  Een toelatingsbrief is geen bewijs van inschrijving.
 • Bewijs van een ziekteverzekering die geldig is tijdens je volledige verblijf in België, liefst een Europese ziekteverzekeringskaart.
  Als je een ander bewijs van ziekteverzekering voorlegt, moet dat geldig zijn voor een lang verblijf in België en opgesteld zijn in of vertaald naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels. We aanvaarden geen reisverzekering.
 • 'Verklaring op eer', waarin je verklaart dat je voldoende bestaansmiddelen ter beschikking hebt. Print dit document af, en voeg het ingevuld en ondertekend toe aan je aanvraag.

Wat je moet weten voor je start

 • Voeg de documenten in kleur toe.
 • Voeg de documenten bij voorkeur in pdf toe (niet voor foto’s).
 • Maak van de documenten die uit meerdere bladzijden bestaan of die samen horen 1 bestand.
  Bv. ziekteverzekeringscontract.
 • Een document mag niet groter dan 10 MB zijn.

2. Schrijf je in

Schrijf je in

Liever niet online inschrijven?
Kom naar het stadskantoor, op afspraak.
Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.
Je krijgt onmiddellijk een bewijs van je inschrijving (een ‘bijlage 19’ en eventueel een ‘bijlage 8ter’).

3. We verwerken je aanvraag

We verwerken je aanvraag.

4. Haal bewijs inschrijving af

We nodigen je per mail uit om een bewijs van je inschrijving af te halen in het stadskantoor (‘bijlage 19’ en eventueel ‘bijlage 8ter’). Je maakt daarvoor een afspraak.

Wat breng je mee?
 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Uitnodiging van de stad
 • Documenten die vermeld worden in je uitnodiging.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak een afspraak

5. We controleren je adres

Een wijkagent controleert ter plaatse of je op je vaste adres woont.

Dossier vervolledigen

Als je tijdens je inschrijving geen of onvoldoende bewijs van inschrijving aan je onderwijsinstelling of van ziektekostenverzekering kon voorleggen, dan krijg je 3 maanden de tijd om je dossier te vervolledigen.

Hoe vervolledig je dossier?

1. Verzamel de documenten

Je voegt deze documenten toe aan je aanvraag (in pdf, 1 scan per document, in kleur):

 • Nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
 • Bijlage 19
 • De documenten die ontbreken in jouw dossier.

2. Vervolledig je dossier

We behandelen alleen volledige aanvragen.

Dien je documenten in

Wat gebeurt er nadat je alle documenten ingediend hebt?

 • We voegen de documenten toe aan je dossier.
 • Als je dossier volledig is, krijg je ten laatste 3 weken later per email een ‘bijlage 8ter’ als bewijs van je inschrijving. Als je meer dan 1 semester in Leuven verblijft, nodigen we je dan ook uit om een verblijfskaart aan te vragen.

Verblijfskaart aanvragen

Is je inschrijving bij de stad volledig en heeft de wijkagent je adres bevestigd? Dan mailen we je een uitnodiging om een verblijfskaart aan te vragen. Het kan tot 2 maanden duren voor je die uitnodiging krijgt. Daarna maak je een afspraak.

Hoe afspraak maken?

Opgelet:

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud: let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Bijlage 8ter
 • € 20 (cash of bankkaart)

Inschrijving als grensstudent

Hoe inschrijven?

Kom naar het stadskantoor, op afspraak.

Zolang je het statuut van 'grensstudent' hebt, moet je je elk academiejaar opnieuw inschrijven. Je krijgt dan een nieuwe 'bijlage 33'.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Nationale identiteitskaart of paspoort
 • Eventuele vorige bijlage 33
 • Bewijs van inschrijving van de hogeschool of universiteit
  Een toelatingsbrief is geen bewijs van inschrijving.
 • Je hebt niet de nationaliteit van het buurland waar je woont: een officieel bewijs dat je in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg woont, bv. een geldige verblijfskaart of een attest van woonst
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Je adres in het buurland.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.