Studenten: verlenging verblijf

Ben je een niet-EU/EER-burger met een verblijfsstatuut als student, vervalt je verblijfskaart binnenkort en wil je verder studeren in België? Dan moet je een verlenging van je verblijf aanvragen.

Wanneer verlenging aanvragen?

 • Zodra je alle documenten verzameld hebt
 • Ten laatste 15 dagen voor je verblijfskaart vervalt, zelfs als je aanvraag nog niet volledig is op dat moment.

Verhuis je?

 • Als je binnen Leuven verhuist, moet je ook jouw adreswijziging doorgeven. Wacht niet met je aanvraag voor de verlenging van je verblijf tot je verhuisd bent of tot je nieuwe adres bevestigd is. Je mag de deadline voor verlengingsaanvraag niet overschrijden.
 • Als je van een andere Belgische gemeente naar Leuven verhuist, mag je jouw aanvraag voor de verlenging van je verblijf pas indienen bij stad Leuven nadat de wijkagent langskwam om je adres te controleren en je nieuwe adres is opgenomen in het vreemdelingenregister van Leuven.

Hoe aanvragen?

Je komt naar het stadskantoor, op afspraak.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak

Wat breng je mee?

Breng de originele documenten mee, je mag ze niet digitaal aan ons bezorgen.
 • Geldig nationaal paspoort
 • Verblijfskaart
 • Van het nieuwe academiejaar:
 • Van het voorbije academiejaar (tenzij je vrijgesteld bent, bv. doctoraatsstudenten):
  • 'Standaardformulier' i.v.m. je studievoortgang dat je krijgt van de universiteit of hogeschool
  • Puntenlijst
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.

Prijs

Je kan cash of met bankkaart betalen.

 • Gewone procedure
  € 20
 • Spoedprocedure
  Als je de verblijfskaart voor 14 uur aanvraagt, levering de volgende werkdag: € 120

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Als je je aanvraag volledig en tijdig indient, verlengt de stad je verblijf en mag je onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart aanvragen. Je aanvraag moet wel voldoen aan de vereisten van de federale overheid (FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken). Bijvoorbeeld: je moet voldoende studiepunten behaald hebben, je moet voldoende financiële middelen hebben …

Als dit niet zo is, of bij twijfel, stuurt de stad je aanvraag door naar de federale overheid. Zodra de federale overheid een beslissing genomen heeft, nodigt de stad je uit.

Wat nadat je afgestudeerd bent?

Ben je afgestudeerd en wil je werken of een onderneming oprichten in België? Vraag dan het verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aan.

Verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aanvragen

Hou er rekening mee dat de behandelingsperiode van de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of beroepskaart een aantal maanden kan duren. Je dient je aanvraag dus best zo snel mogelijk in, om te vermijden dat je geen geldige verblijfskaart meer hebt. Je mag pas beginnen werken wanneer je aanvraag goedgekeurd is.

Nog geen werk gevonden?

Heb je nog geen werk gevonden of een beroepskaart aangevraagd? Dan kan je jezelf hier 1 jaar de tijd voor geven door een zoekjaar aan te vragen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.