Zorgzame stad

We willen graag dat iedereen in Leuven zich goed voelt. Welke acties nemen we de komende jaren om daar voor te zorgen?

Waar willen we naartoe?

 • We willen graag dat iedereen in Leuven zich goed voelt. Daarom doen we extra inspanningen voor mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven.
 • Leuven moet voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.
 • Meer zorgverleners en nog warmere en nabije zorg voor Leuvenaars.

Hoe pakken we het aan?

Meer en nog betere ouderen- en thuiszorg

 • We reserveren 150 miljoen euro voor Zorg Leuven.
 • We bieden persoonlijke hulpverleningsplannen aan.
 • We zorgen voor meer zorg aan huis.
 • We ondersteunen mantelzorgers.
 • We openen het Booghuys: een nieuwe, innovatieve woonzorgformule voor mensen met dementie.

Geestelijke gezondheidszorg

 • We hebben aandacht voor jongeren en vluchtelingen met trauma's.
 • We starten een vierde wijkgezondheidscentrum.
 • We bieden toegankelijke psychologische ondersteuning door therapeuten in het TEJO-huis Leuven.

Armoedebestrijding

 • We geven een toelage voor noodzakelijke uitgaven, bovenop het leefloon.
 • We zorgen dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben. We trekken actief naar wie zelf moeilijker hulp vindt of zoekt.
 • We investeren verder in buurtwerk om kansarmoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.
 • We zetten de ondersteuning en begeleiding voor gezinnen verder via bv. Huis van het Kind, VELOKadee, Kirikou ...

Meer en nog betere kinderopvang

 • We blijven investeren in buitenschoolse opvang met KinderKuren, zodat ouders werk en gezin kunnen combineren.
 • We investeren om de betaalbaarheid en kwaliteit verder te verhogen.
 • We verhogen het aantal kinderopvangplaatsen: onder andere door het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy en een nieuw kinderdagverblijf in Lolanden.

Racismebestrijding

Dierenwelzijn

Genderdiversiteit

 • We werken een beleid over genderdiversiteit uit (LHTBIQ-beleid). Daarmee willen we genderdiversiteit zichtbaarder maken, het respect voor alle vormen van genderidentiteit vergroten en gendergerelateerd geweld voorkomen. 
 • We werken samen met Regenbooghuis UniQue, waar iedereen met vragen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit terechtkan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.