KinderKuren

Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd opvang te organiseren. Voor die opvang krijg je een aparte afrekening van de stad.

KinderKuren organiseert tijdens de opvang ook leuke en leerrijke activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en vrijwilligers.

Voor wie?

Alle leerlingen van de deelnemende basisscholen in Leuven.

Waar?

In de school waar je kind is ingeschreven.

Wanneer?

 • Het hele schooljaar op schooldagen, voor en na school. Contacteer de school of KinderKuren voor de uren.
 • Op zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen opvang.
In sommige scholen is er op lesvrije dagen wel opvang. Informeer bij de school of bij KinderKuren.

Prijs

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde.

Standaardtarief

€ 0,45 per begonnen kwartier opvang.

Domiciliëringskorting

 • Als je per domiciliëring betaalt, krijg je 1 keer een korting van 20% bij de eerste betaling per domiciliëring.
 • Vul het formulier 'Aanvraagformulier domiciliëringsmandaat SEPA' in.

Verminderd tarief

Er zijn 2 soorten. Je kan de 2 kortingen niet combineren.

1. Sociaal tarief

 • Je voldoet minstens aan 1 van deze voorwaarden:
  • Je hebt een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 19.335,92, te verhogen met € 3.579,60 per gezinslid.
  • Je hebt recht op een RVV-statuut (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming).
  • Je bent minstens 3 maanden werkloos.
  • Je ontvangt een leefloon.
  • Je bent pleegouder.
 • Korting: 80%, je betaalt € 0,09 per begonnen 15 minuten in plaats van € 0,45.
 • Welke documenten heb je nodig bij je aanvraag?
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Klevertje van de mutualiteit (alleen bij de eerste aanvraag)
  • Een van deze documenten die bewijzen dat je recht hebt op een sociaal tarief:
   • Kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.
   • Bewijs van RVV-statuut (verkrijgbaar bij je ziekenfonds).
   • Attest van werkloosheid
   • Attest van pleegzorg
   • Attest van leefloon
   • Kopie van je UITPAS
Je moet het sociaal tarief elk kalenderjaar opnieuw aanvragen. Bij het attest van werkloosheid moet je de aanvraag elke 3 maanden vernieuwen.

2. Gezinskorting

 • Voorwaarde: Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zitten op hetzelfde moment in dezelfde school in de opvang.
 • Korting:
  • 2de kind: 20% korting
  • 3de kind: 30% korting
  • 4de, 5de … kind: 40% korting
 • Hoe aanvragen? Je krijgt de korting automatisch op basis van je inschrijving.

Hoe inschrijven?

Voor de opvang

Heb je recht op een korting?
Verzamel eerst de gevraagde documenten.

Schrijf je kind in

Liever niet online aanvragen?

Vraag het papieren aanvraagformulier aan via de school of via:

Kinderopvang - KinderKuren

Tiensevest 132
3000 Leuven

Voor de activiteiten

Inschrijven is verplicht. Je krijgt tijdens het schooljaar meer info via de school.

Welke activiteiten?

 • Kooklessen
 • Workshops
 • Wetenschap en technologie
 • Toneellessen
 • Computerlessen
 • Circus, sport en beweging
 • ...

De school maakt elk trimester de activiteiten bekend waarvoor je kan inschrijven.

Afrekening

De facturatie gebeurt niet via de school. Je krijgt een afrekening van de stad.
Vraag over je afrekening? Contacteer ons:

Kinderopvang - KinderKuren

Tiensevest 132
3000 Leuven

Op het ouderplatform kan je de details van de opvang bekijken. Je vindt er de afrekeningen, de dagen en uren van de opvang, fiscale attesten, medische gegevens en gezinsgegevens.

Reglement

Downloads

Tiensevest 132
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.