Ontharden en vergroenen via natuur-gebaseerde oplossingen

De stad zet extra in op klimaatadaptieve acties via natuur-gebaseerde oplossingen. Zo willen we in Leuven inzetten op ontharding en vergroening en ons beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Wat zijn natuur-gebaseerde oplossingen (NBS)?

Natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) maken gebruik van de natuur om de effecten van klimaatverandering in steden tegen te gaan of te verminderen. Deze oplossingen verbeteren de biodiversiteit en de milieukwaliteit en dragen tegelijkertijd bij aan economische ontwikkeling en sociaal welzijn.

Voorbeelden van NBS

Locaties

We selecteerden de Spaanse Kroon en woonzorgcentrum Ter Putkapelle als locaties voor het project. Hier zullen we de natuur-gebaseerde oplossingen uitwerken, uitvoeren en evalueren.

Over het project

Wat doet de stad nog?

Met de campagne Hier dringt het door! zorgen we voor minder grijs en meer groen in de stad. Waar het kan, breken we de bestrating op en planten we groen aan.

Tekst van de video

Waarom moeten we ons beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming?

Bijna 30% van het Leuvense grondgebied is verhard. Onze regen valt op asfalt en gebouwen en loopt via de riolering weg naar zee. Terwijl ons grondwaterpeil al jaren te laag staat. Al die verharding houdt bovendien hitte vast. Zo wordt het in steden bijna 5 graden warmer dan daarbuiten.

Een onverharde bodem zorgt voor een aangenamere leefomgeving voor mens en dier. Planten en bomen vinden meer afkoeling en insecten en kleine zoogdieren krijgen meer kansen. We kunnen de grondwatervoorraad beter op peil houden en daardoor beschermen we Leuven tegen de aanhoudende droogteperiodes en wateroverlast. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld.

Voor dit project krijgen we financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.