Klimaatadaptieve acties via natuur-gebaseerde oplossingen

We willen inzetten op klimaatadaptieve acties via natuur-gebaseerde oplossingen. Zo maken we de stad leefbaarder en veiliger en zijn we beter beschermd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Wat zijn natuur-gebaseerde oplossingen (NBS)?

Bij het gebruik van natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) maken we gebruik van de natuur om de effecten van klimaatverandering in de stad tegen te gaan of te verminderen. Deze oplossingen verbeteren de biodiversiteit en de milieukwaliteit en dragen tegelijkertijd bij aan economische ontwikkeling en sociaal welzijn.

Voorbeelden in de stad

Waarom doen we dit?

Bijna 30% van het Leuvense grondgebied is verhard. Onze regen valt op asfalt en gebouwen en loopt via de riolering weg naar zee. Terwijl ons grondwaterpeil al jaren te laag staat. Al die verharding houdt bovendien hitte vast. Zo wordt het in steden bijna 5 graden warmer dan daarbuiten.

Een onverharde bodem zorgt voor een aangenamere leefomgeving voor mens en dier. Planten en bomen vinden meer afkoeling en insecten en kleine zoogdieren krijgen meer kansen. We kunnen de grondwatervoorraad beter op peil houden en daardoor beschermen we Leuven tegen de aanhoudende droogteperiodes en wateroverlast. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.