Parkeerkaart voor bewoners

Zorgverstrekkers kunnen een parkeerkaart aanvragen voor de autoluwe zone. Daarmee kan je maximaal 1 uur dicht bij de patiënt parkeren.

Voorwaarden

 • Je bent als dokter, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige, vroedvrouw of zorgkundige erkend door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap, of je bent als medische pedicure ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 • De auto is ingeschreven op jouw naam of is een bedrijfswagen.
 • Het voertuig is een personenwagen of lichte vrachtwagen (max. lengte 4,90 m en max. hoogte 1,90 m). 
 • Je gebruikt de auto voor huisbezoeken in de autoluwe zone of het voetgangersgebied.

Hoe aanvragen?

Online

Vraag parkeerkaart aan

In het stadskantoor

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart
 • Kentekenbewijs van de auto
 • Voor lichte vrachtwagen: bewijs met de afmetingen van de auto
 • RIZIV-nummer of attest Vlaamse Gemeenschap
 • Voor bedrijfswagen: attest firmawagen
 • Verklaring op eer
Downloads

Prijs

€ 60 voor 1 jaar.

Waar mag je parkeren?

In welke zone?

In de autoluwe zone.

Bekijk de stratenlijst van de autoluwe zone

Op welke parkeerplaatsen?

Parkeerplaatsen aangeduid met een blauw verkeersbord met letter 'P' en onderbord 'Parkeerkaart' (zie foto). Je mag niet parkeren op speciale parkeerplaatsen, zoals voor kortparkeren, personen met een handicap, laden en lossen en autodelen.

Tot wanneer is parkeerkaart geldig?

Je vindt de einddatum op je (digitale) parkeerkaart.
Bekijk je parkeerkaart

Wijzigingen doorgeven

 • Vervangwagen
 • Nieuwe nummerplaat
 • Nieuw adres
 • Andere kaarthouder
 • Nieuwe kredietkaart
 • Nieuw e-mailadres
 • ...

Geef wijziging door

Reglementen

Waar mag je niet parkeren?

Houd altijd rekening met de verkeersregels. De parkeerkaart voor bewoners geldt niet op:

 • Andere voorbehouden parkeerplaatsen
  Bijvoorbeeld voor personen met een handicap of autodelers
 • Parkeerplaatsen voor kort parkeren
  Bijvoorbeeld shop-and-goplaatsen, kiss-and-rideplaatsen
 • Parkeerplaatsen voor een ander voertuig dan het jouwe
  Bijvoorbeeld voor taxi's, politie, bussen, (lichte) vracht als je niet met een (lichte) vrachtwagen rijdt
 • Plaatsen met een parkeerverbod.
  In de stratenlijst staan ook straten die tot je zone behoren, maar waar (deels) een parkeerverbod geldt.
 • Parkeerplaatsen in een zone met een toegangsvergunning
  Als je niet de juiste toegangsvergunning hebt, ook al maakt de straat deel uit van je zone

Tot wanneer is parkeerkaart geldig?

Je vindt de einddatum op je (digitale) parkeerkaart.
Bekijk je parkeerkaart

Hoe parkeerkaart stopzetten?

Je kan je parkeerkaart niet stopzetten voor de einddatum. Je krijgt geen geld terug.

Wijzigingen doorgeven

 • Vervangwagen
 • Nieuwe nummerplaat
 • Nieuw adres
 • Andere kaarthouder
 • Nieuw e-mailadres
 • ...

Geef wijziging door

Reglementen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.