Wijgmaal: ontwikkelingen en infrastructuurwerken

Wijgmaal krijgt een nieuwe woonwijk en een andere mobiliteitsaanpak. We ontwikkelen de Ymeria- en Remy-site opnieuw en geven het stationsgebouw een andere invulling. Daarvoor werken we nauw samen met de buurtbewoners.

Wat zijn de belangrijkste plannen?

 • Nieuwe woonwijk aan de Wakkerzeelsebaan
 • Herontwikkeling van de Remy-site en de Ymeria-site (huidige sportsite op het Dijle-eiland en de nabije omgeving) 
 • Mobiliteitsplan
 • Herbestemming van het stationsgebouw

Om die plannen te realiseren, betrekken we de bewoners op verschillende manieren. We gaan ook in gesprek met cultuur- en jeugdverenigingen, kinderen, jongeren, senioren …

Ideeën indienen

Bewoners konden tot eind augustus 2020 online ideeën indienen. Via het online inspraakplatform ‘Leuven maak het mee’ en andere kanalen kregen we meer dan 100 ideeën.

Bekijk ideeën op 'Leuven maak het mee'

Geef je mening 

Waarom woon je graag in Wijgmaal? Wat ontbreekt er? Hoe kunnen we Wijgmaal nog aangenamer, levendiger en veiliger maken?

Je kan deze online bevraging invullen tot en met 14 december 2020.

Geef je mening

Liever op papier invullen?
Contacteer de dienst gebiedsgerichte werking

Info- en vragenmoment

 • Donderdag 3 december 2020 om 19.30 uur
 • Online

Burgerpanel

Een kleine, willekeurig samengestelde groep bewoners doet aanbevelingen over wonen en leven in Wijgmaal, op basis van de informatie die we verzamelden in de online bevraging, gesprekken, vragenmomenten ... Het resultaat is een nota met aanbevelingen en acties die voorgelegd wordt aan het stadsbestuur.

Hoe stellen we het panel samen?

We streven naar een gevarieerde samenstelling volgens leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zo krijgen we een beter beeld van de mening van alle Wijgmaalse inwoners.

 1. We hebben 1000 inwoners geloot. Zij kregen een brief.
 2. Zij kunnen zich tot en met 6 december 2020 kandidaat stellen voor het panel.
  Stel je kandidaat
  Alleen wie een brief kreeg, kan zich inschrijven voor het burgerpanel.
 3. In de week van 21 december 2020 loten we 15 personen. Wie geselecteerd is, krijgt een brief.

Wanneer komt het panel samen?

 • Zaterdag 23 januari 2021 van 10 uur tot 13 uur (kennismaking)
 • Maandag 15 maart 2021 van 19 uur tot 22 uur
 • Maandag 26 april 2021 van 19 uur tot 22 uur
 • Maandag 31 mei 2021 van 19 uur tot 22 uur
 • September 2021 - datum nog te bepalen (afsluiter)

Panelleden zijn aanwezig op elke vergadering.

Timing

 • November 2020
  Nieuwsbrief en digitaal info- en vragenmoment over de geplande projecten, over de ideeën op ‘Leuven maak het mee’ en de manier waarop we bewoners betrekken.
 • Januari 2021
  Eerste samenkomst burgerpanel
 • 2021
  • Opmaak masterplannen voor Ymeria-Remy en Wakkerzeelsebaan
  • Burgerpanel doet aanbevelingen over mobiliteit, groen, samenleven …

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.