Vernieuwing Wijgmaal

Wijgmaal in de steigers

Wijgmaal krijgt een nieuwe woonwijk en een andere mobiliteitsaanpak. We ontwikkelen de sites Ymeria en Remy opnieuw en geven het stationsgebouw een andere invulling. Daarvoor werken we nauw samen met de buurtbewoners.

Wat zijn de belangrijkste plannen?

Hoe betrekken we de bewoners?

Wat gebeurde al?

  • Bewoners konden tot eind augustus 2020 online ideeën indienen.
  • Op 3 december 2020 organiseerden we een online info- en vragenmoment over alle projecten.
  • Tot midden december 2020 konden bewoners een vragenlijst invullen over wonen, werken en leven in Wijgmaal.

Burgerpanel

Een gelote groep van 15 burgers doet aanbevelingen over wonen en leven in Wijgmaal. Dat doen ze op basis van de informatie die we verzamelden in de online bevraging, gesprekken, vragenmomenten ... en in samenwerking met experts. De leden van het burgerpanel zijn geen aanspreekfiguren of contactpersonen voor Wijgmaal.

Het resultaat is een nota met aanbevelingen en acties. Die leggen we voor aan het stadsbestuur en alle inwoners van Wijgmaal in het voorjaar van 2022.

Hoe stelden we het panel samen?

Door loting en volgens een gevarieerde samenstelling op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zo krijgen we een beter beeld van de mening van alle inwoners van Wijgmaal.

Wanneer kwam het panel samen?

  • 23 januari 2021: Kennismaking
  • 15 maart 2021: Thema ‘aantrekkelijk en aangenaam wonen in Wijgmaal’
  • 26 april 2021: Thema ‘zorgzaam, sportief en levendig Wijgmaal’
  • 31 mei 2021: Thema ‘bereikbaar, toegankelijk en verkeersveilig Wijgmaal’

Inspraakmomenten per project

Er komen inspraakmomenten voor elk project (sites Remy en Ymeria, Wakkerzeelsebaan, mobiliteitsplan …). Bewoners krijgen een uitnodiging in de bus om deel te nemen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.