Ontwikkeling Wakkerzeelsebaan

Aan de Wakkerzeelsebaan komen nieuwe woningen, groene ruimte en buurtvoorzieningen.

Over welk gebied gaat het?

Het gaat om het gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, de Kroonstraat en de Baron Descampslaan in Wijgmaal.

Waarom willen we dit gebied ontwikkelen?

 • Om de groei van Leuven op te vangen, moeten er woningen bij komen.
 • Dit is een van de laatste gebieden die in het structuurplan van Leuven aangeduid staan als gebied waar we extra woningen mogen bouwen.
 • Om de open ruimte die niet wordt ingenomen voor woningen, voorzieningen of andere infrastructuur toegankelijk te maken voor iedereen (bv. om te sporten en te spelen).

Wat zijn de plannen?

 • Er komt een mix van woningen waaronder betaalbare en sociale woningen (o.a. van Dijledal).
 • Er komt groene ruimte die publiek toegankelijk is om te sporten, te spelen …
 • Er komen buurtvoorzieningen (bv. een speelterrein, een winkel, een kinderdagverblijf …). De stad onderzoekt welke voorzieningen er kunnen komen.
 • We maken de spoorwegovergangen veiliger in samenwerking met Infrabel. De eerste spoorwegovergang die we veiliger willen maken ligt in de Remylaan.

Masterplan

Voordat we de plannen kunnen uitvoeren, is het nodig dat we een masterplan opmaken.

 • Een masterplan geeft aan hoe het gebied zich kan ontwikkelen.
 • Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete projecten.
 • We betrekken de bewoners bij de opmaak van het masterplan.

In het masterplan onderzoeken we voor dit gebied:

 • Hoeveel open ruimte we willen verharden
 • Hoe we de rest van de open ruimte invullen (als een park, een grasveld, een bos …)
 • Nieuwe manieren van wonen
 • Hoeveel woningen we maximaal willen bouwen
 • Hoe we de mobiliteit en het parkeren op en rond het gebied willen organiseren
 • Welke voorzieningen er komen (een kinderdagverblijf, een winkel …)
 • Hoe we nieuwe woonwijk inpassen in de bestaande omgeving

Ontwikkeling Weduwenrij

In de buurt van de Wakkerzeelsebaan (achter de woningen langs de Henricus Wittebolsstraat, tussen de Remy Alloingstraat en de Weduwenrij) ligt nog een gebied waar woningen gebouwd mogen worden. Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen voor dit gebied. Dit gebied behoort niet tot het gebied waarvoor we een masterplan opmaken.

Timing

 • Juni 2020 
  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Dijledal
 • Voorjaar 2021
  Start opmaak masterplan
 • Eind 2021 
  Masterplan klaar
 • 2023
  Dijledal start met de bouw van een deel van hun woningen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.