Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning)

Wil je een grond splitsen om minstens 1 stuk te verkopen of te verhuren als bouwgrond? Dan heb je een vergunning nodig.

Wanneer heb je een verkavelingsvergunning nodig?

Als je 1 of meer stukken grond wil afsplitsen om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe wegen of een wijziging aan de weg (tracéwijziging, verbreding, opheffing)

Voor onderstaande werken geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn:

 • Reliëf van de bodem wijzigen
 • Ontbossen
 • Constructies afbreken
 • Vegetatie wijzigen (bv. bos, park, landbouwgrond ...)

Hoe aanvragen?

1. Contacteer ons

Mail ons. Zo vermijden we dat je onnodig langskomt of niet de juiste informatie meebrengt. Sommige vragen kunnen we via mail beantwoorden.

Stadskantoor

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Voor gedetailleerde info moet je een afspraak maken. Maak geen afspraak zonder dat je ons vooraf contacteerde. Zo zijn we zeker dat we je goed kunnen verder helpen en je de juiste informatie meebrengt.
Maak een afspraak

2. Verzamel de nodige documenten

3. Dien je dossier in

Deze vergunning kan je alleen online aanvragen.
Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:

 • Aanvraag is onvolledig: Procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is niet ontvankelijk: We sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is volledig: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

2. Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dit op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege (in het stedenbouwkundig verslag).

3. Het schepencollege neemt een beslissing

De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Uitzonderlijk wordt de termijn verlengd tot 165 of 180 dagen.

Binnen 10 dagen versturen we een brief met de beslissing:

Wanneer mag je een verkavelingsvergunning uitvoeren?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Start de werken

Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

OpgeletOpgelet:
 • Bouw of verbouw je ook? Dan heb je ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.
 • Een lot uit een verkaveling kan je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen.
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Binnen welke termijn moet je de verkavelingsvergunning uitvoeren?

 • De verkavelingsvergunning zonder wegen vervalt:
  • Als niet binnen de 5 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
  • Als niet binnen de 10 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
 • De verkavelingsvergunning met aanleg van wegen vervalt:
  • Als niet binnen de 5 jaar de wegen aangelegd zijn.
  • Als niet binnen de 10 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
  • Als niet binnen de 15 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.

Prijs

Minstens € 158.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
OpgeletMogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na deze verkavelingsvergunning. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Belastingreglement

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.