Verkaveling of verdeling?

Een stuk grond opdelen: wat is het verschil tussen een verkaveling en een verdeling? Wanneer heb je een omgevingsvergunning (verkavelingsvergunning) nodig?

Verkaveling

Wat is een verkaveling?

Je verdeelt een stuk grond in 1 of meerdere onbebouwde bouwpercelen om ze te verkopen of te verhuren.

Hoe aanvragen?

Je hebt een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) nodig.

Verdeling

Wat is een verdeling?

Je splitst van een perceel een stuk grond af dat niet bebouwd of verkaveld kan worden.

Voorbeeld: een stuk tuin afsplitsen om de tuin van een aangrenzend stuk grond te vergroten.
  Kreeg je tussen 30 december 2017 en 31 juli 2019 een toestemming voor een verdeling, waarbij minstens 1 stuk bouwgrond bedoeld is om te verkopen of verhuren? Dan moet je toch nog een vergunning aanvragen. Dat is een gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof.

  Hoe aanvragen?

  • Via een notaris, minstens 60 dagen voor de verkoop of ondertekening van de akte. De aanvraag bevat:
   • Duidelijk plan van de verdeling
   • Attest dat de aard van de akte en de bestemming van de kavels vermeldt
  • Je krijgt een antwoord na ongeveer 20 dagen.

  Prijs

  Minstens € 19.

  Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
  Mogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na de verdeling. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

  Belastingreglement