Verzaken aan verkavelingsvergunning

Is de verkaveling al gestart en wil je afstand doen van de voorschriften in de verkavelingsvergunning of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden? Dan kan je verzaken aan de verkavelingsvergunning of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Hoe aanvragen?

Met een aangetekende brief. Voeg een lijst toe met:

  • Loten
  • Adressen
  • Namen en handtekeningen van alle eigenaars

Verstuur de brief naar:

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wanneer krijg je een antwoord?

Na ongeveer 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:

  • Ongunstig verslag: Verkaveling blijft bestaan
  • Gunstig verslag: Verkavelingsvoorschriften vervallen, maar de lotindeling blijft bestaan.

Prijs

Gratis.