Tijdelijk wonen

Verhuur een deel van je woning tijdelijk aan erkende vluchtelingen of mensen met een onbewoonbaar verklaarde woning. Je hebt daarvoor geen vergunning nodig. Je moet het wel melden.

Voorwaarden

Hoofdwoning (huis of appartement)

  • Je woont er zelf in.
  • Het mag een huurwoning zijn, maar dan moet de eigenaar goedkeuring geven.

Ondergeschikte wooneenheid

  • Je maakt 1 kleinere, ondergeschikte woongelegenheid in jouw woning.
  • Je kan ruimtes in je huis delen (bv. keuken, badkamer), maar dat hoeft niet.
  • De wooneenheid neemt niet meer dan 1/3de van de oppervlakte van de totale woning in. Het vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid (bv. geen vrijstaand gebouw).
  • Je mag de wooneenheid niet afzonderlijk verkopen. Het geheel blijft bij dezelfde eigenaar(s).

Huurders

De huurders behoren tot minstens 1 van deze categorieën:

  • Erkende vluchtelingen
  • Personen met een onbewoonbaar verklaarde woning
  • Ze betalen huur of wonen gratis.

Hoe melden?

Je doet een melding van een stedenbouwkundige handeling en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Hoelang is mijn melding geldig?

Maximaal 3 jaar.

Komt er vroeger een einde aan het tijdelijk wonen?
Meld het aan de dienst bouwen

Prijs

Minstens € 15.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.