Parkeerretributies

Voor een parkeerovertreding zonder gevaar of hinder riskeer je een parkeerretributie.

Voor welke overtredingen?

 • Niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt
 • Geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone
 • Parkeren in de autoluwe zone zonder parkeerkaart voor bewoners en zorgverstrekkers
 • Maximale parkeertijd overschrijden
 • ...

Parkeerwachters stellen de overtreding vast. Zij werken in dienst van APCOA, een privépartner van de stad.

Gevaarlijke parkeerovertredingen
Parkeerovertredingen die wel hinder of gevaar opleveren, worden door de politie vastgesteld. Voor die overtredingen is het strafrecht van toepassing en krijg je geen parkeerretributie, maar een parkeerboete (GAS).
Een gevaarlijke parkeerovertreding melden, kan bij de politie.

Waar kan je een parkeerretributie krijgen?

Alle voertuigen in overtreding (ook buitenlandse nummerplaten) krijgen een retributie.

Bedrag

 • € 25 voor een overtreding in de betalende zone
 • € 30 voor een overtreding in de autoluwe zone, blauwe zone of op een shop-and-goplaats

Betaling

Wanneer moet je bedrag betalen?

Je hebt 8 dagen tijd om de parkeerretributie te betalen op de rekening van de stad.

Vermeld het retributienummer in de gestructureerde mededeling.
Zo vermijd je bijkomende dossierkosten.

Heb je een vraag over de betaling?

Maak telefonisch een afspraak:

Dienst financiën - retributies

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat als je niet betaalt?

 1. Na 8 dagen
  • Je krijgt een eerste aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie (€ 25 of € 30).
 2. Na de volgende 2 weken
  • Je krijgt een tweede aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie + € 20 (€ 45 of € 50).
 3. Na nog eens 2 weken
  • Je krijgt een derde aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie + € 20 (€ 45 of € 50).
  • Je krijgt een waarschuwing van de deurwaarder.
 4. Na 10 onbetaalde retributies
  • De politie plaatst een wielklem in opdracht van de stad.

Heb je een klacht over parkeerretributie?

Hoe klacht indienen?

Optimal Parking Control ​Leuven (OPC) behandelt je vragen, klachten of opmerkingen over parkeerretributies.

Je kan schriftelijk bezwaar indienen bij OPC Leuven.

Wat gebeurt er dan met mijn retributie?

Als je een klacht indient, blokkeert OPC jouw dossier.

Je hoeft de parkeerretributie niet te betalen tot je een antwoord krijgt van OPC:

 • Je klacht is terecht
  OPC annuleert de retributie.
 • Je klacht is niet terecht
  Je volgt de normale procedure en betaalt de parkeerretributie binnen 4 weken.
  Weiger je, dan schakelen we de stadsadvocaat in.

Reglementen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.