Belastingen en retributies

Belastingen

Wat is een belasting?

Een belasting is een heffing die de stad eenzijdig oplegt, waarbij er geen individuele dienstverlening van de overheid geleverd wordt.

Belastingen financieren de openbare dienstverlening. Soms hebben ze ook een bijkomend doel, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Vraag over belasting van de stad?

Bel of mail ons:

Dienst financiën - belastingen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Vraag over personenbelasting?

Hulp nodig bij je aangifte of een vraag over de personenbelasting?
Dan kan je terecht bij FOD Financiën.

Belastingreglementen

Downloads

Retributies

Wat is een retributie?

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of dienst van de stad waar je zelf hebt om gevraagd, eventueel stilzwijgend.

Vraag over retributie?

Voor meer info over retributies van de stad (bv. parkeerretributie) kan je terecht bij:

Dienst financiën - retributies

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Retributiereglementen

Downloads

Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant

Retributiereglementen van de brandweer

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.