Nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo

Kessel-lo krijgt een nieuw mobiliteitsplan. Met dit plan zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen en maken we de woonstraten nog aangenamer. Dit plan wordt in de zomer van 2023 ingevoerd. 

Concrete aanpassingen in de verschillende wijken

De eenrichtingsmaatregelen en de 'knips' gelden alleen voor auto's, niet voor fietsers en voetgangers.

Downloads

Bekijk de concrete aanpassingen per wijk:

Monitoring en evaluatie

We gaan na of de maatregelen het beoogde effect hebben.

Op strategische punten zullen we deze zaken meten en opvolgen:

 • Snelheid
 • Verkeersdruk
 • Toe- of afname van het gebruik van de verschillende soorten vervoersmiddelen
 • Doorstroming
 • Gebruik van deelmobiliteit
 • ...

Timing

 • 27 juni 2022
  Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
 • Eind zomer 2023
  We voeren het plan uit. We brengen de bewoners op de hoogte van concrete ingrepen in hun buurt.

Ingrijpende werken Koning Albertlaan (vanaf 2025)

De Koning Albertlaan krijgt een grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Daarmee realiseren we de ontbrekende schakel tussen het Jan Vranckxweg en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Zo wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan ook een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen.

De werken hebben grote gevolgen voor het verkeer in de buurt. Daarom verandert de verkeerssituatie tijdelijk. Na de werken volgen we de verkeerssituatie tussen de Diestse- en Tiensesteenweg grondig op.

Parkeerdruk verlagen door blauwe zone

Waar de parkeerdruk hoog is, breiden we de blauwe zone uit. In een blauwe zone kan je met een parkeerschijf maar beperkt in tijd op straat parkeren. Bewoners kunnen onbeperkt in de tijd parkeren met een bewonerskaart. Met die maatregel ontmoedigen we parkeren in woonstraten voor langdurige parkeerders zoals studenten, werknemers en pendelaars.

Bij de uitbreiding wordt de maximale parkeerduur 4 uur. De bestaande zones met een maximale parkeerduur van 2 uur veranderen niet. De uitbreiding wordt later dan de andere maatregelen uit het mobiliteitsplan ingevoerd. Een concrete timing is er nog niet.

We plannen de uitbreiding van de blauwe zone in:

 • Straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein
 • Deel van de Desiré Mellaertsstraat
 • Landbouwstraat
 • Deel van de Willem Coosemansstraat
 • Spaarstraat
 • Prins Regentlaan
 • Deel van de Koning Albertlaan

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.