Nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo

Kessel-lo krijgt een nieuw mobiliteitsplan. Met dit plan zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen en maken we de woonstraten nog aangenamer.

Concrete verkeersaanpassingen in de wijken

De eenrichtingsmaatregelen en de 'knips' gelden alleen voor auto's, niet voor fietsers en voetgangers.

Alle verkeersaanpassingen

Downloads

Parkeerrichting

Omdat de rijrichting van verschillende straten verandert, verandert ook de parkeerrichting.

Timing

Sinds maandag 28 augustus 2023 gelden de nieuwe verkeersmaatregelen.

Snelheidsremmende maatregelen

In sommige straten komen snelheidsremmers, zoals wegversmallingen, fietssuggestiestroken of plantvakken.

Bekijk de stratenlijst

Timing

Deze ingrepen gebeuren vermoedelijk in het najaar van 2023.

Parkeerdruk verlagen door uitbreiding blauwe zone

Waar de parkeerdruk hoog is, breiden we vanaf eind oktober 2023 de blauwe zone uit.

Wat is een blauwe zone?

 • In een blauwe zone kan je met een parkeerschijf maar beperkt in tijd op straat parkeren.
  • Bij de uitbreiding wordt de maximale parkeerduur 4 uur.
  • De bestaande zones met een maximale parkeerduur van 2 uur veranderen niet.
 • Bewoners kunnen onbeperkt in de tijd parkeren met een bewonerskaart.

Waarom deze uitbreiding?

Met die maatregel ontmoedigen we parkeren in woonstraten voor langdurige parkeerders, zoals studenten, werknemers en pendelaars.

Welke straten worden blauwe zone?

 • Straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein
 • Deel van de DesirĂ© Mellaertsstraat
 • Landbouwstraat
 • Deel van de Willem Coosemansstraat
 • Spaarstraat
 • Deel van de Prins Regentlaan
 • Deel van de Koning Albertlaan

Timing

Sinds 23 oktober 2023 is de blauwe zone uitgebreid.

Ingrijpende werken Koning Albertlaan

De Koning Albertlaan krijgt een grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Daarmee realiseren we de ontbrekende schakel tussen het Jan Vranckxweg en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Zo wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan ook een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen.

De werken hebben grote gevolgen voor het verkeer in de buurt. Daarom verandert de verkeerssituatie tijdelijk. Na de werken volgen we de verkeerssituatie tussen de Diestse- en Tiensesteenweg grondig op.

Timing

Vanaf 2025.

Monitoring en evaluatie

We gaan na of de maatregelen het beoogde effect hebben.

Op strategische punten meten we deze zaken en volgen we verder op:

 • Snelheid
 • Verkeersdruk
 • Toe- of afname van het gebruik van de verschillende soorten vervoersmiddelen
 • Doorstroming
 • Gebruik van deelmobiliteit
 • ...