Mobiliteitsplannen

Het mobiliteitsplan voor heel Leuven beschrijft algemeen hoe we in Leuven omgaan met verschillende vervoersmiddelen. Daarnaast maken we ook concrete mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten. Daarin staan acties en maatregelen om de mobiliteit in de straten aan te pakken.

Mobiliteitsplan voor heel Leuven

Hoe willen we de mobiliteit in Leuven in het algemeen aanpakken?

Door een slimme ruimtelijke ordening

 • We stimuleren dat bedrijven, winkels, scholen en sportinfrastructuur zich in of dicht bij woonwijken vestigen. Zo liggen ze voor inwoners op wandelafstand en hoeven ze de auto niet te gebruiken.
 • Nieuwe woonprojecten of bedrijven plannen we zoveel mogelijk op plaatsen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
 • Aan de rand van de stad komen parkings waar je kan overstappen op de bus of fiets. Dat zijn vervoersmiddelen die minder plaats innemen en daarom geschikter zijn voor verplaatsingen in het centrum.

Door fietsen, openbaar vervoer en deelsystemen te stimuleren

 • Met trage wegen voor voetgangers en fietsers kunnen we ons gezonder, comfortabeler en groener verplaatsen.
 • Aangenaam en efficiënt openbaar vervoer maakt de stad vlot bereikbaar.
 • Door deelmobiliteit hoeft niet iedereen een eigen auto en (bak-)fiets te kopen en parkeren. We installeren Hoppinpunten: plekken waar je deelauto’s en deelfietsen vindt en kan overstappen op het openbaar vervoer.
 • Private auto’s en fietsen concentreren we steeds meer in parkings of op vaste plaatsen, zodat ze minder ruimte innemen op straten en pleinen.
 • We ondersteunen elektrische voertuigen met voldoende laadpalen.
 • We maken goederentransport duurzamer met een slimme stadsdistributie:
  • Grote leveringen worden in een depot aan de rand van de stad overgeladen in kleine, milieuvriendelijkere voertuigen zoals elektrische bestelwagens en bakfietsen.
  • Er komen pakjesautomaten in de stad, zodat iedereen er een op wandelafstand heeft. Je kan je pakje daar ophalen als je niet thuis was voor de levering. Zo hoeft de koerier niet terug te keren.

Door in te zetten op vlotte verplaatsingen voor iedereen

 • Voor mensen met een beperkter budget worden openbaar vervoer en deelmobiliteit goedkoper.
 • We houden rekening met mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen. Obstakels op de openbare weg proberen we zo veel mogelijk te bannen. Iedereen, ook een kind van 9, moet zich vlot, veilig en zelfstandig in Leuven kunnen verplaatsen.

Mobiliteitsplannen voor deelgemeenten

Waarom ook een mobiliteitsplan voor elke deelgemeente?

 • Om sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Om parkeerdruk te verminderen
 • Om veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Om leven en wonen in de deelgemeenten nog aangenamer te maken
 • Om het klimaatprobleem aan te pakken

Wat is er al gebeurd in de deelgemeenten?

 • In afwachting van de opmaak of de invoering van de mobiliteitsplannen per deelgemeente, voerden we in alle deelgemeenten een zone 30 in.
 • Door die ingreep zorgen we onder andere voor veiliger verkeer en een betere woonkwaliteit.

Mobiliteitsplannen

De opmaak van de mobiliteitsplannen en de invoering van concrete maatregelen, is een werk van lange adem waarbij veel overleg nodig is. We kunnen niet aan alle deelgemeenten tegelijk werken. Sommige deelgemeenten komen pas binnen een paar jaar aan bod.

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 27 27

Mail ons

info@leuven.be

Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.