Gemeenteraad

Wie zit er in de gemeenteraad?

Om de 6 jaar kiezen de inwoners van Leuven hun gemeenteraadsleden.

Leuven heeft 47 gemeenteraadsleden (burgemeester en schepenen inbegrepen).

Op basis van de verkiezingsresultaten van 2018 ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

 • sp.a: 14 leden
 • N-VA: 11 leden
 • Groen: 10 leden
 • CD&V: 8 leden
 • Open VLD/Leuven+: 2 leden
 • Vlaams Belang: 1 lid
 • PVDA: 1 lid

Bekijk de samenstelling

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur en debatteert en beslist over belangrijke dossiers, zoals:

 • Reglementen
 • Budget en rekeningen
 • Belastingen en retributies
 • Voorwaarden en gunningswijze van werken, leveringen en diensten
 • Uitvoering van grote werken

Vergaderingen

Wanneer

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar.

De vergadering vindt plaats om 20 uur in het stadhuis, tenzij anders vermeld.

Digitale gemeenteraad
Uit voorzorg voor het coronavirus komen de gemeenteraadsleden niet meer samen in het stadhuis. De gemeenteraad verloopt digitaal: de leden debatteren en stemmen met een digitaal platform. Je kan de gemeenteraad live volgen.
 • 28 september 2020
 • 26 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 14 december 2020

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij:

 • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
 • 2/3 van de aanwezige gemeenteraadsleden dit beslist

Je mag de vergaderingen bijwonen, maar niet tussenkomen.

Tijdelijk niet mogelijk om gemeenteraad bij te wonen
Uit voorzorg voor het coronavirus verloopt de gemeenteraad voorlopig digitaal.
Je kan de gemeenteraad live volgen.

Agenda en beslissingen

Bekijk agenda en beslissingen

Verslag

Je kan elke vergadering live beluisteren of achteraf een tekst- of audioverslag van de zitting raadplegen.
Lees of beluister het verslag

Door een technisch probleem kan je het verslag tijdelijk niet live beluisteren met Windows 8 of 10.

Ben je het niet eens met een beslissing?

Dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Initiatiefrecht

Elke burger kan zich met een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad.

Regels en afspraken

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.