Bestuursdocumenten

Bestuursnota, meerjarenplan en omgevingsanalyse

 1. Het stadsbestuur heeft in de bestuursnota de lijnen uitgezet.
 2. De stad organiseerde inspraak. Iedereen mocht suggesties en ideeën indienen voor de toekomst van Leuven. We verzamelden meer dan 2.000 ideeën.
 3. De stad maakte een omgevingsanalyse
 4. Op basis van de bestuursnota en de relevante en haalbare ideeën maakten we een concreet plan: het meerjarenplan. Daarin staat wat de stad wil doen in de volgende 6 jaar. 

Bestuursnota 2019 - 2025

Het stadsbestuur legde in de bestuursnota 10 prioriteiten vast, in overleg met experten en stadsdiensten. Die moeten van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken.

Omgevingsanalyse: Leuven in cijfers

De opmaak van een externe omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025. Het rapport bundelt feiten en cijfers over het leven in Leuven vanuit verschillende bronnen:

 • Hoeveel mensen wonen er in de stad?
 • Waar werken ze?
 • Hoeveel groen hebben ze om zich heen?
 • Wat doen ze in hun vrije tijd?
 • Hebben ze een goede woning?
 • Voelen ze zich gelukkig?
 • ...

Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met die van andere Vlaamse centrumsteden, de rest van Vlaanderen en de vroegere situatie in Leuven.

Het stadsbestuur gebruikt de data bij debatten en om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen.

Downloads
Omgevingsanalyse(pdf, 10.07 MB)

Meerjarenplan 2020-2025

Bij het begin van een nieuwe legislatuur keurt de gemeenteraad een meerjarenplan goed voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. Het meerjarenplan zet het bestuursakkoord om in een concrete visie, met acties en bijbehorende middelen voor die 6 jaren.

De stad kan het meerjarenplan in de loop van de legislatuur aanpassen met een aanpassing van het meerjarenplan.

Geconsolideerd meerjarenplan 2020 - 2025 van stad Leuven en OCMW Leuven (Publicatiedatum 23 december 2019):

 

Eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven - geconsolideerd (Publicatiedatum 7 mei 2020):

Tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven - geconsolideerd (Publicatiedatum 6 juli 2020):

Budget 2019

Elk jaar in december keurt de gemeenteraad het budget voor het komende jaar goed.

De stad kan dat budget in de loop van het jaar nog een aantal keer wijzigen met een budgetwijziging.

Jaarrekening 2019

Downloads

Jaarverslag 2018

Downloads
Jaarverslag 2018(pdf, 5.05 MB)

Jaarrekening 2018

Downloads
Jaarrekening 2018(pdf, 5.35 MB)

Documenten personeel

Downloads

Documenten autonome gemeentebedrijven

AGSL

Documenten extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's)

Downloads
Statuten 30CC(pdf, 97.46 kB)
Statuten Bloesemboompjes(pdf, 171.61 kB)
Statuten DiversLeuven(pdf, 97.69 kB)
Statuten Leuvenement(pdf, 88.6 kB)
Statuten Tofsport(pdf, 97.29 kB)

Documenten intergemeentelijke samenwerking

Downloads
Statuten Ecowerf(pdf, 2.14 MB)
Statuten Helics(pdf, 232.96 kB)
Statuten Hofheide(pdf, 427.5 kB)
Statuten IGO(pdf, 587.12 kB)
Statuten Interleuven(pdf, 302.51 kB)
Statuten Iverlek(pdf, 846.03 kB)

Documenten OCMW

Bestuursdocumenten

Documenten politie

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.