Commissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, richt de gemeenteraad commissies op.

Wat doen commissies?

Commissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor.
Bepaalde thema's en belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
De commissies geven alleen advies aan de gemeenteraad, ze hebben geen beslissingsrecht.
Elke commissie werkt rond haar eigen beleidsterreinen.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, tenzij:

  • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
  • 2/3 van de aanwezige gemeenteraadsleden dit beslist
Tijdelijk niet mogelijk om vergadering bij te wonen
Uit voorzorg voor het coronavirus verlopen de vergaderingen voorlopig digitaal.
Je kan ze herbeluisteren.

Data, agenda en verslagen

Bekijk de data, agenda's en verslagen ​(vanaf januari 2017)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.