Commissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, richt de gemeenteraad commissies op.

Wat doen commissies?

Commissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

Bepaalde thema's en belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

De commissies geven alleen advies aan de gemeenteraad, ze hebben geen beslissingsrecht.

Elke commissie werkt rond haar eigen beleidsterreinen.

Vergaderingen 

Waar?

Uit voorzorg voor het coronavirus komen de commissieleden niet meer samen in het stadhuis. De commissievergaderingen verlopen digitaal: de leden debatteren via een digitaal platform.

Wanneer?

Je kan van de data raadplegen in de kalender met de vergaderingen

Vergadering volgen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, tenzij:

  • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
  • 2/3 van de aanwezige gemeenteraadsleden dit beslist

Uit voorzorg voor het coronavirus verlopen de commissies voorlopig digitaal. Je kan de vergaderingen van de commissies live volgen of herbeluisteren.

Agenda en verslagen

Je kan de agenda en de documenten van de vergaderingen bekijken. Je kan ook een tekst-, audio- of videoverslag raadplegen van elke vergadering.

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen. 
  2. Ga naar de datum van de vergadering. 
  3. Klik op grijze balkje ('COM_...') om de documenten van de vergadering te bekijken. 

Bekijk agenda en verslagen

Audio- en tekstverslagen van vergaderingen voor 25 september 2020
Bekijk oudere verslagen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.