College van burgemeester en schepenen

Hoe wordt het college samengesteld?

Na gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de partijen die een meerderheid vormen over de samenstelling van het college en de bevoegdheden. De samenstelling is 6 jaar geldig.

Wie zit er in het college?

 • In Leuven vormen sp.a, Groen en CD&V een meerderheid.
 • Naast de burgemeester zijn er 9 schepenen.

Bekijk de samenstelling

Wat doet het college?

Het college staat in voor het dagelijks bestuur van de stad.
De belangrijkste taken zijn:

 • Gemeenteraad voorbereiden
 • Gemeenteraadsbeslissingen uitvoeren
 • Personeel aanstellen
 • Stedelijk budget beheren
 • Overheidsopdrachten gunnen en uitvoeren

Vergaderingen

 • Het college komt wekelijks samen op vrijdagvoormiddag in het stadskantoor. De vergaderingen zijn niet openbaar.
 • Om geldig te vergaderen, moet meer dan de helft van de leden aanwezig zijn.

Bekijk de data en agendapunten

Stel een vraag

De burgemeester en schepenen hebben geen vast spreekuur.

Heb je een vraag of opmerking voor een van hen? Bel of mail dan naar hun kabinet.

Bekijk contactgegevens

Beslissingen

Hoe neemt het college beslissingen?

 • Het college kan alleen samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Er is wel een taakverdeling: elke schepen heeft specifieke bevoegdheden.
 • Er is een meerderheid nodig om beslissingen te nemen. De algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur geven advies, maar stemmen zelf niet.
 • Nadat het college een voorstel goedkeurt, voeren de stadsdiensten het uit.

Beslissingen raadplegen

Ben je het niet eens met een beslissing?

Dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Regels en afspraken

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.