Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid

De stad informeert de burger actief over het beleid van de stad met:

Passieve openbaarheid 

Je kan ook zelf als burger aan de stad vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen.

Hoe aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier:

Downloads

Bouwplannen

Auteursrechten

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect.

Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand pand

Voeg bij je aanvraag deze zaken toe:

  • Schriftelijk bewijs van eigendom
  • Verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor priv√©doeleinden te gebruiken

In beroep gaan tegen weigering van inzage

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een beroep indienen bij de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur.

  • Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur.
  • Vermeld waartegen je hoger beroep instelt en voeg een kopie toe van jouw aanvraag en de beslissing.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.