Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid

De stad informeert de burger actief over het beleid van de stad met:

Passieve openbaarheid

Je kan ook zelf als burger aan de stad vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen.

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Je kan alleen een kopie krijgen als je:

  • Eigenaar bent en dat schriftelijk kan bewijzen (bv. eigendomsakte, kadastrale legger ...). Dat bewijs moet je toevoegen in je online aanvraag.
  • En op eer verklaart dat je het afschrift van de bouwplannen alleen voor priv├ędoeleinden gebruikt.

Hoe aanvragen?

Online:

Vraag openbaarheid aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

  1. We leggen je aanvraag voor aan de algemeen directeur van de stad.

  2. Binnen de 20 dagen krijg je een antwoord.
    Dat kan uitzonderlijk 40 dagen zijn als het onderzoek meer tijd vraagt. Dan brengen we je op de hoogte.

In beroep gaan tegen weigering van inzage

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een beroep indienen bij de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur.

  • Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur.
  • Vermeld waartegen je hoger beroep instelt en voeg een kopie toe van jouw aanvraag en de beslissing.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.