Cohousing of samenhuizen

Huur je een eengezinswoning of appartement en woon je daar samen met mensen die geen familie van jou zijn? Dan moeten alle bewoners officieel op het adres wonen en er voor een langere tijd samenwonen.

Belangrijkste voorwaarden

Bewoners

 • Alle bewoners wonen officieel op het adres (domicilie).
 • Ze zijn ingeschreven in het bevolkingsregister als gezin (zonder verwantschap). De "gezinssamenstelling" bestaat uit 1 referentiepersoon en de anderen als 'niet-verwant' (als je geen familie bent).
 • Ze wonen samen in 1 woning of appartement, net zoals een gezin.
 • Ze kennen elkaar en wisselen niet jaarlijks.
 • Ze zijn niet de eigenaar van de woning. Je kan alleen samenhuizen als je huurder bent.
  Ben je de eigenaar en wil je jouw woning met anderen delen? Kijk dan naar de kotmadamformule.
 • Ze zijn geen studenten, ook niet in combinatie met werkende mensen. Een student kan zich niet domiciliëren op zijn kotadres. Daarom kan die niet samenhuizen in een gezinswoning of appartement.
 • Uitzonderingen:
  • Doctoraatsstudenten
   Bij domicilie wordt de doctoraatsstudent niet als student beschouwd.
  • Co-assistenten
   Als je kan aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, word je ingeschreven in het bevolkingsregister en word je niet meer beschouwd als student.
  • Buitenlandse studenten
   Worden niet beschouwd als student als ze zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en op een duurzame manier samenwonen als gezin.
  • Studenten die familie zijn van elkaar
   Zij kunnen samenwonen in een eengezinswoning zonder zich te domiciliëren op dat adres.
   Bijvoorbeeld: de studerende kinderen van 1 gezin
   Opgelet: hun vrienden, partners of medestudenten mogen daar niet bij gaan wonen.

Huurcontract

 • Alle bewoners staan vermeld op 1 huurcontract.
 • De eigenaar van de woning kan niet gelijktijdig ook een huurder zijn in het pand.
 • Het huurcontract is niet jaarlijks vernieuwbaar (geen huurcontracten voor studenten of korte termijn). Duurzaam samenwonen betekent voor een langere termijn.

Woning

De woning is niet fysiek opgedeeld:

 • Geen verschillende deurbellen, brievenbussen, belcodes, ingangen
 • Geen verschillende tellers voor nutsvoorzieningen
 • Kamers zijn niet genummerd en slaapkamers kunnen niet op slot met een cilinderslot
 • Geen onvergunde onderverhuring en opsplitsing van het appartement of eengezinswoning
 • Geen aparte voorzieningen op de kamer als kitchenette, ijskast, microgolf, ...
 • Geen verbouwingswerken uitgevoerd of aparte afsluitbare woonentiteiten gecreëerd
 • ...
OpgeletEr kunnen andere aanwijzingen zijn die een opdeling doen vermoeden, bijvoorbeeld een opvallend hoge huurprijs of meerdere keukens. De beoordeling gebeurt meestal op basis van een controleonderzoek ter plaatse.

Gevolgen van onwettig samenwonen

Voor de eigenaar

 • De eigenaar krijgt een proces-verbaal voor het onvergund opdelen van een eengezinswoning of appartement.
 • De eigenaar moet de woning onmiddellijk herstellen in de oorspronkelijke staat (er opnieuw een eengezinswoning of appartement van maken).

Voor de huurder

 • Als de eigenaar een proces-verbaal krijgt, is het gevolg voor de huurders meestal een vervroegde opzeg van het huurcontract.
 • Een huurder die met of zonder toestemming van de eigenaar onderverhuurt, kan ook een proces-verbaal krijgen.

Eventuele nadelen van samenwonen

OpgeletDeze vorm van samenwonen kan gevolgen hebben op financieel, fiscaal, juridisch en sociaal vlak.
Bijvoorbeeld:
 • Als je gaat samenwonen, kan je uitkering of tegemoetkoming dalen omdat je niet meer als alleenstaande wordt beschouwd.
 • Je kan mee verantwoordelijk zijn voor de schulden van medebewoners.
 • Als een medebewoner de huur niet betaalt, kan de verhuurder bij elke bewoner terecht om huurgeld te krijgen.
Meer info bij je mutualiteit, RVA, pensioendienst ...

Een woning met vergunning opdelen

Als de stedenbouwkundige voorschriften en plannen (BPA, RUP ...) een opdeling toelaten, kan er onder bepaalde voorwaarden een opdeling van een gezinswoning of een appartement worden vergund. Voor een opdeling heb je altijd een omgevingsvergunning nodig.

Meer info

Downloads

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.