Co-housing of samenhuizen

Woon je samen met niet-familieleden in een eengezinswoning of appartement? Dan moet je daar je hoofdverblijfplaats hebben en op een duurzame manier samenwonen.

Belangrijkste voorwaarden

Bewoners

 • Alle bewoners zijn gedomicilieerd op het adres en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister als gezin (zonder verwantschap). De gezinssamenstelling bestaat uit 1 referentiepersoon en de anderen als 'niet-verwant' (wanneer er geen familiale band is).
 • De bewoners wisselen niet jaarlijks en kennen elkaar.

Huurcontract

 • Alle bewoners staan vermeld op 1 huurcontract.
 • Het huurcontract is niet jaarlijks vernieuwbaar (geen huurcontracten voor studenten of korte termijn).

Woning

De woning is niet fysiek opgedeeld:  

 • Geen verschillende deurbellen, brievenbussen, belcodes, ingangen
 • Geen verschillende tellers voor nutsvoorzieningen
 • Kamers zijn niet genummerd en kunnen niet op slot
 • Geen aparte voorzieningen op de kamer als kitchenette, ijskast, microgolf, ...
 • Geen verbouwingswerken uitgevoerd of aparte afsluitbare woonentiteiten gecreëerd
 • ...
Er kunnen andere aanwijzingen zijn die een opdeling doen vermoeden, bijvoorbeeld een opvallend hoge huurprijs. De beoordeling gebeurt meestal op basis van een controleonderzoek ter plaatse.

Studenten

Studenten mogen niet samenwonen in een eengezinswoning of appartement:

 • Ook niet in combinatie met werkende mensen.
 • Iedereen moet zich op het adres domiciliëren. Een student kan zich niet domiciliëren op zijn kotadres.

Uitzonderingen

 • Doctoraatsstudenten: bij domicilie wordt de doctoraatsstudent niet als student beschouwd.
 • Co-assistenten: als je kan aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, word je ingeschreven in het bevolkingsregister en word je niet meer beschouwd als student.
 • Buitenlandse studenten: worden niet beschouwd als student als ze zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en op een duurzame manier samenwonen als gezin.
 • Studenten die familie zijn van elkaar: bijvoorbeeld de studerende kinderen van 1 gezin (maar niet hun vrienden of medestudenten).

Gevolgen van onwettig samenwonen

Voor de eigenaar

 • De eigenaar krijgt een proces-verbaal voor het onvergund opdelen van een eengezinswoning of appartement.
 • De eigenaar moet de woning onmiddellijk herstellen in de oorspronkelijke staat (er opnieuw een eengezinswoning of appartement van maken).

Voor de huurder

 • Als de eigenaar een proces-verbaal krijgt, is het gevolg voor de huurders meestal een vervroegde opzeg van het huurcontract.
 • Een huurder die met of zonder toestemming van de eigenaar onderverhuurt, kan ook een proces-verbaal krijgen.

Eventuele nadelen van samenwonen

Deze vorm van samenwonen kan gevolgen hebben op financieel, fiscaal, juridisch en sociaal vlak.
Bijvoorbeeld:
 • Als je gaat samenwonen, kan je uitkering of tegemoetkoming dalen omdat je niet meer als alleenstaande wordt beschouwd.
 • Je kan mee verantwoordelijk zijn voor de schulden van medebewoners.
 • Als een medebewoner de huur niet betaalt, kan de verhuurder bij elke bewoner terecht om huurgeld te krijgen.
Meer info bij je mutualiteit, RVA, pensioendienst ...

Een woning met vergunning opdelen

Als de stedenbouwkundige voorschriften en plannen (BPA, RUP ...) een opdeling toelaten, kan er onder bepaalde voorwaarden een opdeling van een gezinswoning of een appartement worden vergund. Voor een opdeling heb je altijd een omgevingsvergunning nodig.

Meer info

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.