Claves 5: Het woord ‘juweel’ in 15de-eeuwse akten van de Leuvense schepenbank

In het 5de deel van de reeks wordt voor het eerst gekozen voor een meer taalkundige insteek op de akten van de Leuvense schepenbank. Rob Belemans beschrijft het semantische veld dat door de begrippen ‘juweel’ en ‘cleynnoot’ in het Middelnederlands van de 15de-eeuwse schepenbankregisters gedekt wordt. De tot hiertoe getranscribeerde akten waarin een van deze beide woorden voorkomt, laten toe om een beeld te krijgen van de inhoudelijke draagwijdte die ze 500 jaar geleden hadden. Die blijkt duidelijk breder te zijn dan wat we vandaag onder een ‘juweel’ verstaan.

Met dank aan de schepenbankregisters

Deze publicatie is de 5de uitgave in de reeks 'Claves Scabinorum'. De Claves zijn boekjes over de geschiedenis van Leuven gebaseerd op informatie uit de akten van de Leuvense schepenbank en de stadsrekeningen. Die registers vormen de meest omvangrijke bron uit het ancien régime van het Leuvense stadsarchief.

Dit boekje illustreert de enorme rijkdom van die registers voor historisch onderzoek naar het dagelijkse leven. Dankzij het scan- en transcribeerwerk van de vrijwilligers van het project Itinera Nova worden de handgeschreven folio’s van de schepenbankregisters een voor een online doorzoekbaar gemaakt.

Prijs

  • Prijs: € 5
  • Promo: De volledige reeks claves-boekjes (nr. 1 tot en met 14) kan je als pakket kopen voor € 60.

Waar te koop?

Over dit boek

  • Titel: 'Van juweelen oft cleynnoeten. Het woord ‘juweel’ in 15de-eeuwse akten van de Leuvense schepenbank' - Claves nr. 5
  • Auteurs: Rob Belemans
  • Taal: Nederlands
  • Publicatiejaar: 2015
  • Uit de reeks: Claves Scabinorum
  • Volume: 5

Wil je zelf als vrijwilliger meewerken aan de digitalisering en ontsluiting van de schepenbankregisters?

Contacteer ons.

Heb je een vraag over deze publicatie?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 42 20

Mail ons

archief@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.