Claves 3: Leuven in crisis (1488-1500)

In dit 3de deel uit de reeks ‘claves scabinorum’ beschrijft Jona Broothaerts de politieke en economische crisis uit de laatste decennia van de 15de eeuw en de impact ervan op Leuven en omgeving. 

Crisis

Van september 1488 tot augustus 1489 woedde in het hertogdom Brabant en in het graafschap Vlaanderen immers een burgeroorlog tussen de voor- en de tegenstanders van de nieuwe landsvorst, Maximiliaan van Oostenrijk. Zowel de politieke verwikkelingen en intriges als de impact ervan op het dagdagelijkse leven van de Brabanders komen daarbij aan bod. Zijn informatie putte de auteur in belangrijke mate uit de registers van de Leuvense schepenbank.

Met dank aan de schepenbankregisters

Deze publicatie is de 3de uitgave in de reeks 'Claves Scabinorum'. De Claves zijn boekjes over de geschiedenis van Leuven gebaseerd op informatie uit de akten van de Leuvense schepenbank en de stadsrekeningen. Die registers vormen de meest omvangrijke bron uit het ancien régime van het Leuvense stadsarchief.

Dit boekje illustreert de enorme rijkdom van die registers voor historisch onderzoek naar het dagelijkse leven. Dankzij het scan- en transcribeerwerk van de vrijwilligers van het project Itinera Nova worden de handgeschreven folio’s van de schepenbankregisters een voor een online doorzoekbaar gemaakt.

Prijs

  • Prijs: € 5
  • Promo: De volledige reeks claves-boekjes (nr. 1 tot en met 14) kan je als pakket kopen voor € 60.

Waar te koop?

Over dit boek

  • Titel: 'Den grote swaren ende druckelijcken tijt van orlogen nu regerende. Leuven in crisis (1488-1500).' - Claves nr. 3
  • Auteurs: Jona Broothaerts
  • Taal: Nederlands
  • Publicatiejaar: 2013
  • Uit de reeks: Claves Scabinorum
  • Volume: 3

Wil je zelf als vrijwilliger meewerken aan de digitalisering en ontsluiting van de schepenbankregisters?

Contacteer ons.

Heb je een vraag over deze publicatie?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 42 20

Mail ons

archief@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.