Claves 2: Middeleeuwse strafbedevaarten vanuit Leuven

Na een eerste bijdrage over de Leuvense schepenbank als instelling, vult Marika Ceunen de reeks ‘claves scabinorum’ nu aan met een aflevering over het verschijnsel van de strafbedevaarten. 

Strafbedevaarten

Tijdens de late middeleeuwen stuurden ook de Leuvense schepenen regelmatig mensen bij wijze van straf op bedevaart. Zoals de overzichtskaart in deze publicatie laat zien, waren er meer dan dertig mogelijke bestemmingen. De registers van de Leuvense schepenbank bevatten heel wat vermeldingen van dergelijke strafbedevaarten. In de tot hiertoe verschenen studies over dit onderwerp werden ze echter nauwelijks mee in rekening genomen. Deze eerste verkennende analyse maakt alvast duidelijk dat de schepenbankakten ook voor dit onderwerp een interessante en rijke aanvullende informatiebron vormen.

Met dank aan de schepenbankregisters

Deze publicatie is de 2de uitgave in de reeks 'Claves Scabinorum'. De Claves zijn boekjes over de geschiedenis van Leuven gebaseerd op informatie uit de akten van de Leuvense schepenbank en de stadsrekeningen. Die registers vormen de meest omvangrijke bron uit het ancien régime van het Leuvense stadsarchief.

Dit boekje illustreert de enorme rijkdom van die registers voor historisch onderzoek naar het dagelijkse leven. Dankzij het scan- en transcribeerwerk van de vrijwilligers van het project Itinera Nova worden de handgeschreven folio’s van de schepenbankregisters een voor een online doorzoekbaar gemaakt.

Prijs

  • Prijs: € 5
  • Promo: De volledige reeks claves-boekjes (nr. 1 tot en met 14) kan je als pakket kopen voor € 60.

Waar te koop?

Over dit boek

  • Titel: 'Middeleeuwse strafbedevaarten vanuit Leuven' - Claves nr. 2
  • Auteurs: Marika Ceunen
  • Taal: Nederlands
  • Publicatiejaar: 2013
  • Uit de reeks: Claves Scabinorum
  • Volume: 2

Wil je zelf als vrijwilliger meewerken aan de digitalisering en ontsluiting van de schepenbankregisters?

Contacteer ons.

Heb je een vraag over deze publicatie?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 42 20

Mail ons

archief@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.