Archeologienota

Plan je voor je bouw of verbouwing ingrepen in de bodem? Dan moet je soms voor de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning een archeologienota laten maken.

Wat is een archeologienota?

Een erkende archeoloog maakt een archeologienota op na een archeologisch vooronderzoek.

Heb je een archeologienota nodig?

Dat hangt af van:

  • Bestemming van de zone (bv. alles binnen de ring is archeologische zone)
  • Oppervlakte van het perceel
  • Oppervlakte van de bodemkundige ingreep
  • Wie (welke rechtspersoon) de ingrepen in de bodem doet
Niet zeker of je een archeologienota nodig hebt?
Contacteer ons

Wat moet je doen als je een archeologienota nodig hebt?

  1. Zoek een erkende archeoloog.
  2. De archeoloog doet een onderzoek, maakt de nota op en dient die in bij de stad via het loket onroerend erfgoed.
  3. De stad bekrachtigt de nota binnen 21 dagen en voegt de nota toe aan je aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.

Archeologische vondst

Werd er tijdens het archeologisch (voor)onderzoek een archeologische vondst gedaan? Dan sta je als bouwheer zelf in voor de bewaring ervan.