Werkingstoelage voor sportclubs

Erkende Leuvense sportclubs kunnen bij de stad een toelage voor hun jaarlijkse werking aanvragen. 

Voor welke sportclubs?

Sportclubs die erkend zijn door stad Leuven en een jaarlijkse werking hebben.

Wanneer aanvragen?

Voor 16 oktober na het sportseizoen waarvoor je een werkingstoelage aanvraagt.

Voorbeeld
Voor de werking van het sportseizoen 2022-2023 vraag je de toelage aan voor 16 oktober 2023.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel bewijsstukken
  De toelage bestaat uit 2 delen: basistoelage en focustoelage. De 2 delen zijn onderverdeeld in criteria waarvoor een sportclub punten kan behalen. Op basis van het totaal aantal behaalde punten, berekenen we het bedrag van de toelage.
  Per onderdeel waarvoor je punten wil behalen, moet je bewijsstukken toevoegen. Welke dat zijn, lees je in de uitleg van de basistoelage en focustoelage.
 2. Doe je aanvraag

Vraag werkingstoelage aan

Bedrag

De werkingstoelage bestaat uit 2 delen.

Basistoelage (25%)

Het bedrag van de basistoelage berekenen we op basis van het aantal punten voor 2 criteria:

 • Aantal leden
 • Activiteiten in infrastructuur van de stad of priv√©sportinfrastructuur

Lees meer over de berekening van de basistoelage

Focustoelage (75%)

De focustoelage is onderverdeeld in 5 delen:

 • Jeugd: 40%
 • Doelgroepenwerking: 20%
 • Omkadering: 15%
 • Beleid: 15%
 • Communicatie: 10%

Lees meer over de berekening van de focustoelage

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je daarvan op de hoogte via mail.
 2. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Bekendmaking toelagen
  Voor 20 november maken we bekend hoeveel punten je krijgt.
 4. Uitbetaling
  We betalen de toelage uit voor 31 maart van het volgende jaar.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.