Erkenning van een sportvereniging

Elke Leuvense sportvereniging kan zich door de stad laten erkennen. Een erkende vereniging kan subsidies krijgen.

Voordelen

 • Je kan na 1 jaar werking subsidies aanvragen.
Je aanvraag tot erkenning is een officieel document. Je hebt het altijd nodig om subsidies aan te vragen.

Voorwaarden

De sportvereniging:

 • Heeft een maatschappelijke zetel in Leuven
 • Is niet erkend als sportvereniging in een andere gemeente
 • Is niet erkend als jeugdvereniging of cultuurvereniging in de stad Leuven of een andere gemeente
 • Is geen onderafdeling van een erkende sportvereniging aan de stad Leuven
 • Is een vzw of een feitelijke vereniging
 • Geeft iedereen kans om lid te worden als de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging gerespecteerd worden
 • Gebruikt Nederlands als voertaal
 • Organiseerde vorig sportjaar minstens 35 sportactiviteiten (trainingen of wedstrijden)
 • Had vorig sportjaar minstens 25 leden

Hoe aanvragen?

 1. Registreer jezelf en jouw sportclub online.
 2. Na registratie activeren we jouw clubdashboard.
 3. Start de erkenningsaanvraag. Hou enkele documenten bij de hand:
  • Ledenlijst van de federatie van vorig sportseizoen
  • Activiteitenoverzicht van vorig sportseizoen
  • Statuten of het huishoudelijk reglement van de club

Vraag erkenning aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

We kijken je aanvraag binnen de 2 weken na. Zodra jouw sportclub erkend is, krijg je een e-mail.

Geldigheid

Jouw club blijft erkend tot het einde van elk sportseizoen. De erkenning vervalt soms vroeger, als je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Zodra je de erkenning kan vernieuwen, laten we je dat weten via mail.

Reglement

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.