Oevers van de Vaartkom: herinrichting

We richten de oevers van de Vaartkom opnieuw in. Rond het water komen verschillende pleinen, wegen, fietspaden ... Het moet een plek worden waar je kan werken, ontspannen en elkaar ontmoeten.

 

We organiseerden een ontwerpwedstrijd. Het winnende team werkt nu het ontwerp af.

Over welk gebied gaat het?

Het gebied bestaat uit 6 zones, met elk hun eigen sfeer en karakter. De exacte inrichting wordt duidelijk na de ontwerpwedstrijd.

 1. Victor Broosplein
 2. Zone voor waterbeleving
 3. Noordoever
 4. Zuidoever tussen OPEK en Vaartstraat
 5. Zuidoever tussen Vaartstraat en brug
 6. Staart van de Vaart

Voorlopige ontwerpen

Het ontwerpteam werkt het wedstrijdontwerp in de loop van 2022 verder af. De afbeeldingen op deze website zijn dus voorlopig. Ze geven een richting aan, maar vormen geen definitief ontwerp.

Timing

 • April 2019
  Infomarkt voor de buurt
 • Juni 2020
  Samenstelling van de jury met 8 experten en 13 Leuvenaars (via loting)
 • 1 juli 2020
  Digitaal infomoment waarbij bewoners vragen konden stellen
 • 1 tot 15 juli 2020
  Online bevraging waarbij we vragen van de ontwerpteams voorlegden aan bewoners
 • September 2020
  Eerste schetsontwerpen
 • Einde 2020
  Wedstrijdjury koos 2 beste schetsontwerpen
 • 15 januari tot 4 februari 2021
  Online bevraging bij bewoners over de 2 schetsontwerpen
 • Voorjaar 2021
  Een van de ontwerpteams trok zich terug
 • Februari 2022
  Gunning van de ontwerpopdracht aan Team Tractebel. Dat team bestaat uit Tractebel, ADR/Descombes, Stadsbader, Equans, Pool is Cool, WaterLand en POP vzw
 • Najaar 2022
  • Infomoment over het voorontwerp
  • Participatie over
   • Educatieve elementen (over kwaliteit en kwantiteit van het water)
   • Invulling van vrije ruimtes in de groenstrip op de Noordoever
 • Winter 2022
  • Definitieve ontwerp
  • Aanvraag voor omgevingsvergunning
 • Midden 2023 - najaar 2024
  Uitvoering van de werken

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.