Uitbatingsvergunning horeca

Wil je een nieuwe horecazaak openen of een bestaande overnemen? Dan heb je een vergunning nodig.

Voor wie?

 • Restaurants
 • Cafés
 • Afhaaldiensten met zitplaatsen zoals een frituur, kebab- of broodjeszaak (als er geen zitplaatsen zijn, wordt het beschouwd als een winkel)

2 soorten vergunningen

Welke vergunning je nodig hebt, is afhankelijk van de openingsuren.

 • Gewone vergunning
  Daarmee mag je je horecazaak openen van 5 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts.
 • Uitgebreide vergunning
  Daarmee mag je horecazaak 24 uur op 24 open zijn. Deze vergunning krijg je alleen na een onderzoek en gunstig advies van de politie.

Wanneer aanvragen?

 • Minstens 60 dagen voor de opening.
 • Bij een pop-up minstens 30 dagen voor de opening.

Hoe aanvragen?

Aanvraag indienen

 1. Bij de aanvraag heb je nodig:
  • Kopie identiteitskaart uitbater(s) of zaakvoerder(s)
  • Kopie uittreksel Kruispuntbank der Ondernemingen
  • Kopie statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (indien van toepassing)
  • Uittreksel uit het strafregister van de uitbater(s) of zaakvoerder(s)
  • Aanvraag omgevingsvergunning (indien nodig)
 2. Doe je aanvraag bij de cel horeca van politie Leuven:

Politie Leuven - horeca

Philipssite 4
3001 Heverlee

Je dossier vervolledigen (tijdens de aanvraag of later)

Je aanvraag wordt pas goedgekeurd als je dossier volledig is. Dat wil zeggen dat je de volgende documenten kan voorleggen:

Beslissing

Nadat alle stappen doorlopen zijn, neemt de burgemeester een beslissing.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je de exploitatievergunning binnen 60 dagen. Soms kan dat sneller (als de administratieve zaken en controles al in orde zijn).

Bewaar deze vergunning in je uitbatingsmap.

Prijs

Gratis.

Hoelang is vergunning geldig?

 • De vergunning is geldig vanaf de ondertekening door de burgemeester. Die kan bijzondere voorwaarden of tijdsbeperkingen opleggen.
 • Ze blijft geldig zolang de uitbating aan alle voorwaarden van het politiereglement en van de vergunning voldoet.

De uitbatingsvergunning vervalt:

 • Bij een nieuwe horecazaak
 • Bij de overname van de horecazaak
 • Bij een tijdelijke vergunning: als de termijn vervalt

Hoe vergunning verlengen?

Wie na een tijdelijke uitbatingsvergunning een verlenging wil aanvragen, moet opnieuw een aanvraag doen.
Bijvoorbeeld: als je van een pop-upzaak een permanente zaak wil maken.

Reglement

Meer info lees je samengevat in het politiereglement of in de brochure 'Glashelder':

Downloads
Brochure 'Glashelder'(pdf, 529.02 kB)

Philipssite 4
3001 Heverlee

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.