Toelage topsport

Sterke sportprestaties worden beloond, ook in Leuven. Sportclubs waarvan leden deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen, het WK of EK of de Wereldspelen krijgen een toelage van de stad.

Welke sportclubs kunnen deze toelage aanvragen?

Sportclubs die aan al deze voorwaarden voldoen:

 • De sportclub is erkend door de stad Leuven.
 • De sportdiscipline is een Olympische of Paralympische sport, of behoort tot de Wereldspelen of de Special Olympics.
 • De sportclub is lid van een federatie die een erkende topsportschool heeft in deze sportdiscipline (voor deze voorwaarde is een uitzondering mogelijk).
 • De sportclub is al 1 jaar actief in de volwassenencompetitie op minstens nationaal niveau.

Wanneer aanvragen?

Voor 16 oktober na het sportjaar waarin de leden deelnamen aan de Olympische of Paralympische Spelen, het WK of EK of de Wereldspelen.

Voorbeeld
Deelname in januari 2023: toelage aanvragen in oktober 2023
Deelname in december 2022: toelage aanvragen in oktober 2023

Hoe aanvragen?

Vraag subsidie aan

Bedrag

Welk bedrag krijgt mijn sportclub?

 • We berekenen de toelage op basis van de gegevens van 1 september tot 31 augustus van het sportjaar voor je aanvraag.
 • We bepalen het bedrag per punt door het bedrag dat de gemeenteraad goedgekeurde voor deze toelage te delen door het totaal aantal punten behaald door alle sportclubs samen.
 • Het bedrag per sportclub berekenen we door het bedrag per punt te vermenigvuldigen met het aantal behaalde punten van de sportclub.

Punten op basis van competitie

 • Competitie op het 3de hoogste niveau: 50 punten
 • Competitie op het 2de hoogste niveau: 100 punten
 • Competitie op het hoogste niveau: 150 punten

Punten voor sporter

 • Individuele sporter of minstens 1 sporter van een ploegsport: 20 punten per deelname aan internationale wedstrijd of Wereldspelen (max. 400 punten per sportclub)
 • Lid van een sportclub die deelneemt aan een EK: 50 punten
 • Lid van een sportclub die deelneemt aan een WK: 100 punten
 • Lid van een sportclub die deelneemt aan de Olympische Spelen, Paralympics of Special Olympics: 200 punten
OpgeletDeelnames aan voorrondes komen niet in aanmerking.

Punten voor medaille

Bij een medaille verdubbelen we de punten in elke categorie (max. 1500 punten per sportclub).

Punten voor studerende leden

Per studerend lid van een sportclub die competitie doet in de volwassenencompetitie en een topsportstatuut heeft of topsportschool volgt: 50 punten (max. 500 punten voor de sportclub)

Punten voor trainers

Per trainer die lesgeeft in de sporttak aan de sportclub met een van onderstaande diploma's: 50 punten (max. 500 punten per sportclub)

 • Trainer A van de VTS (of ingeschaald of geassimileerd)
 • Toptrainer van de VTS (of ingeschaald of geassimileerd)
 • UEFA-A of Pro licentie van de Belgische Koninklijke Voetbalbond

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je daarvan schriftelijk op de hoogte via mail.
 2. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Bekendmaking toelagen
  Voor 20 november maken we bekend hoeveel punten je krijgt.
 4. Uitbetaling
  We betalen de toelage uit voor 31 maart van het volgende jaar.

Reglement

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.