Regenwaterafvoer aansluiten op riolering

Om je regenwaterafvoer aan te sluiten op de bestaande riolering in de stoep, heb je toelating van de stad nodig.

OpgeletAanvraag aansluiting van afvalwater
Voor de aansluiting van je afvalwater op de openbare riolering (met scheiding van regenwater), doe je een andere aanvraag.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Schets van de riolering of grondplan
 • Keuringsverslag van de rioolafvoerleidingen door erkende keurder
 • Andere attesten, bijvoorbeeld:
  • Registratie-attest van afbraak en heropbouw door de federale overheidsdienst financiën
  • Attest als medecontractant
  • Btw-attest (voor privéwoning die 10 jaar of langer in gebruik is)
Downloads
Attest 6% btw(pdf, 27.32 kB)

2. Doe je aanvraag online

Vraag aansluiting aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Plaatsbezoek
  We maken een afspraak met jou voor een bezoek ter plaatse.
 2. Toelating
  Binnen de 3 tot 4 weken krijg je een toelating per mail. In die toelating lees je het advies en de voorwaarden voor je aansluiting (bv. keuring van de afvoer, vergunning voor inname openbaar domein ...).
 3. Aansluiting
  Na toelating kan je zelf aansluiten of de aansluiting door ons laten uitvoeren.
 4. Controle
  Als je de aansluiting zelf doet, doen we nadien nog een controle.

Wie voert de werken uit?

 • Op de rioolaansluiting
  Jijzelf of je aannemer
 • Op de wachtbuis
  We duiden de ligging van de wachtbuis aan. Daarna mag je de buis zelf aansluiten.