Regenwaterafvoer aansluiten

Om je regenwaterafvoer aan te sluiten op de bestaande riolering in het trottoir, heb je toelating van de stad nodig.

Andere aanvraag voor afvalwater
Voor de aansluiting van je afvalwater op de openbare riolering (met scheiding van regenwater), doe je een andere aanvraag.
Vraag rioolaansluiting aan

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Grondplan of schets van de riolering
 • Keuringsverslag van de rioolafvoerleidingen door erkende keurder
 • Andere attesten, bijvoorbeeld:
  • Registratie-attest van afbraak en heropbouw door de federale overheidsdienst financiën
  • Attest als medecontractant
  • Btw-attest als je een aanvraag doet voor een privéwoning die 10 jaar of langer in gebruik is.
Downloads
Attest 6% btw(pdf, 27.32 kB)

2. Doe je aanvraag online

Vraag aansluiting aan

Prijs

 • Als je het zelf doet (of laat doen): gratis
 • Als de stad het doet (enkel op openbaar domein):
  • Eengezinswoning: € 1732 (excl. btw)
  • Meergezinswoning: € 2103 (excl. btw)

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Een medewerker van de stad maakt met jou een afspraak voor een plaatsbezoek.
 2. Binnen de 3 tot 4 weken krijg je een toelating per mail. In die toelating lees je het advies en de voorwaarden voor je aansluiting (bv. keuring van de afvoer, vergunning voor inname openbaar domein ...).
 3. Na toelating kan zelf aansluiten of de aansluiting door de stad laten uitvoeren.
 4. Als je de aansluiting zelf doet, doet de stad nadien nog een controle.

Wie voert de werken uit?

 • Op de rioolaansluiting
  Jijzelf (of je aannemer) of de stad.
 • Op de wachtbuis
  De stad duidt de ligging van de wachtbuis aan. Daarna mag je de buis zelf aansluiten.