Privacyverklaring stad en OCMW - solliciteren

Als je solliciteert bij de stad of het OCMW, behandelen we je persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij stad of OCMW Leuven terecht?

Voor je sollicitatie bij stad of OCMW Leuven verzamelen wij enkel algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres en rijksregisternummer). Deze gegevens hebben we nodig voor je sollicitatie en geef jij aan ons door, bv. via het sollicitatieformulier.

We houden geen gevoelige persoonsgegevens bij (info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ...).

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor je sollicitatie bij de stad of het OCMW.

Concreet gebruiken we je persoonsgegevens voor 5 zaken:

1. Je beoordeling

Met je gegevens kunnen we je profiel bepalen en beoordelen of je geschikt bent voor de functie.
Daarbij gebruiken we onder meer de resultaten van testen die wij van jou afnemen.

2. Je relatie met je werkgever

Als je start bij de stad of het OCMW gebruiken we je gegevens voor de administratie, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken) …

3. Subsidies

We gebruiken de gegevens om subsidies aan te vragen, zoals RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing en premies.

4. Wettelijke verplichtingen

We hebben je gegevens nodig om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals correcte persoonsidentificatie, toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme en de toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving.

5. Database sollicitanten

We nemen je gegevens op in onze database van sollicitanten. Die doorzoeken we om geschikte kandidaten te vinden.

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Ik wil mijn toestemming intrekken

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken onder meer:

 1. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 2. Geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat
 3. Nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfsdocument(controle verplicht op basis van de wetgeving op de tewerkstelling van vreemde werknemers)
 4. INSZ-nummer (als uniek identificatienummer in onze IT-systemen en in het kader van de verplichte aangiften bij en contacten met de verschillende overheidsinstanties)
 5. Cv, motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan ons geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken
 6. Resultaten van testen/assessments die je bij ons hebt gedaan
 7. Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw toestemming)
 8. Evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude …
 9. Uittreksel strafregister

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor je sollicitatie.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van stad of OCMW Leuven jouw gegevens verwerken, bv. met selectiekantoren waarmee we samenwerken voor bepaalde selectieprocedures. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

De stad en het OCMW blijven verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Gegevens van sollicitanten bewaren we 3 jaar, daarna worden persoonsgegevens verwijderd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen.

Doe je aanvraag online. Je krijgt binnen 1 maand een antwoord.

Ik wil mijn gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen of een kopie aanvragen

Welke cookies gebruiken we voor je sollicitatie bij de stad en het OCMW?

De stad en het OCMW gebruiken cookies om hun websites te analyseren en verbeteren. Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen. Lees meer over de cookies op leuven.be

Daarnaast gebruiken we voor je online sollicitatie bij de stad en het OCMW functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om je online sollicitatie vlot te laten verlopen of om je surfervaring aangenamer te maken.

Naam cookie Doel Wanneer Duur
PHPSESSID Zorgt ervoor dat de gebruiker gemakkelijk kan navigeren in de toepassing om online te solliciteren Als je inlogt om online te solliciteren Vanaf dat je ingelogd bent tot je uitlogt of tot de browser wordt afgesloten

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene).
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen.
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke GDPR

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.