Meer biodiversiteit voor Ter Putkapelle

Via het PACT project willen we samen met Zorg Leuven de buitenruimte van Ter Putkapelle klimaatadaptief maken door de biodiversiteit te verhogen en zo ook de levenskwaliteit van de bewoners.

 • Waar: Ter Putkapelle, woonzorgcentrum, assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum (Bekijk op Google Maps)
 • Wanneer: 2022

Waarom woonzorgcentrum Ter Putkapelle?

 • De huidige groene ruimte rond het centrum vertoont weinig biodiversiteit en nodigt onvoldoende uit.
 • Zorg Leuven wil graag werken rond natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) op haar sites en wil hiervoor beroep doen op de expertise van Terra Therapeutica en de landschapsarchitecten van stad Leuven.
 • Zorg Leuven wil dit doen op een manier waar zowel bewoners, personeel, familie en omwonenden in betrokken worden.

Hoe gaan we te werk?

 • Betrokkenheid bewoners en beheerders
  Eén van onze partners, Democratic Society, begeleidt een participatief traject om bewoners, medewerkers, familie, omwonenden en management van de zorgsite te betrekken in de uitwerking van een groenere en meer duurzame omgeving.
 • NBS specifiek afgestemd op de oudere bewoners
  Samen met Terra Therapeutica, een partner gespecialiseerd in therapeutische tuinen, zorgen we dat het NBS ontwerp is afgestemd op de behoeften van de oudere bewoners van de site.
 • Deskundige ondersteuning vanuit Stad Leuven
 • Een landschapsarchitect van Stad Leuven wordt mee betrokken in het participatieve traject en werkt gaandeweg een plan uit in samenspraak met al de betrokkenen. Een deskundige op vlak van NBS waakt er mee over dat de mogelijkheden voor verduurzaming maximaal benut worden.

Wat gebeurde er al?

 • Omgevingsanalyse
  Deskundigen van Stad Leuven voerden een technische analyse uit van de site om de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen.
 • Bekendmaking project
  Begin januari werd het project bekendgemaakt via posters in Ter Putkapelle, Facebook, en andere kanalen om zo veel mogelijk geïnteresseerden te vinden voor de activiteiten die zouden volgen.
 • Interviews
  In januari werden 18 bewoners en 6 medewerkers geïnterviewd om de verschillende noden van bewoners en medewerkers in kaart te brengen.
 • Idee-dozen
  Via idee-dozen verspreid in Ter Putkapelle konden bewoners, bezoekers en medewerkers hun visie op de vergroening van Ter Putkapelle delen. Het zorgpersoneel ging hierover met bewoners in gesprek en hielp zo mee ideeën te verzamelen.
 • Workshops en infosessie
  In maart en april gingen bewoners, familie, omwonenden, personeel en de betrokken deskundigen samen aan de slag tijdens twee participatieve workshops. De resultaten hiervan werden teruggekoppeld tijdens een infosessie eind juni.

  Het masterplan

  Bovenstaande participatieve traject heeft geleid tot een masterplan voor de volledige buitenruimte van Ter Putkapelle. Sommige van de zones omschreven in het plan zullen op korte termijn uitgewerkt worden, maar de uitvoering van het volledige plan zal verlopen over meerdere jaren. Dit plan vormt een leidraad om tot een samenhangend en geïntegreerd geheel te komen.

  Downloads

  Schetsen uit het masterplan

  Ingrepen op korte termijn

  In het najaar van 2022 zal de afgesloten tuin, gelegen tussen Ter Putkapelle en het spoor (zone 6 in het Masterplan) worden aangepakt. Hiervoor werd al een detailplan [link naar ‘Plan zone 6 belevingstuin.pdf’] uitgewerkt.

  Om het plan bevattelijk te maken voor de bewoners werd ook een maquette gemaakt van de afgesloten tuin. Deze is terug te vinden aan de receptie van Ter Putkapelle.

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.