Over AG Stadsontwikkeling Leuven

AG Stadsontwikkeling Leuven is een dochteronderneming van stad Leuven en heeft als opdracht het woon- en vastgoedbeleid van de stad uit te voeren.

Wat doet AG Stadsontwikkeling Leuven?

Per bestuursperiode van 6 jaar wordt de opdracht van AG Stadsontwikkeling Leuven concreet uitgewerkt in een beheersovereenkomst met de stad Leuven. In de beheersovereenkomst 2020-2025 zijn 6 grote taken omschreven.

Woonbeleid uitvoeren met projecten

AG Stadsontwikkeling Leuven werkt mee aan de uitvoering van het woonbeleid van de stad. Dat gebeurt met:

 • Woonprojecten
  Deze projecten zijn gericht op Leuvenaars die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting, maar ook op de vrije markt uit de boot vallen:
  • Een woonaanbod creëren dat de huurmarkt aanvult
  • Nieuwe woonvormen ontwikkelen
  • Innovatieve ontwikkelings- en beheersformules uitwerken
 • Prospectie en grond- en pandenbeleid
  We onderzoeken of (toekomstige) eigendommen van de stad ontwikkeld kunnen worden tot woonprojecten.
 • Woonontwikkelingsprojecten
  • In een aantal woonprojecten bouwen of renoveren we zelf.
  • Bij andere projecten is alleen de regie in handen van AG Stadsontwikkeling Leuven. We werken dan samen met andere publieke en private partners om de ontwikkeling zelf uit te voeren.

Bekijk de projecten van AG Stadsontwikkeling

Woningpatrimonium beheren

AG Stadsontwikkeling Leuven is verantwoordelijk voor de aankoop, verkoop en verhuur van de gebouwen en gronden van Groep Leuven. AG Stadsontwikkeling Leuven volgt ook het administratief beheer op, zoals huurders begeleiden, huurovereenkomsten afsluiten en het financieel en technisch beheer.

Bekijk het vastgoed dat te huur of te koop is

Labo voor innovatieve stadsontwikkeling

AG Stadsontwikkeling Leuven experimenteert met nieuwe vormen van innovatieve stadsontwikkeling en ruimtebeheer, zoals:

 • Tijdelijke invulling
 • Ruimte delen
 • Leegstand beheren
 • Alternatieve herbestemming van onroerend erfgoed

Vastgoedtransacties afsluiten en beheren

 • Volledige administratieve beheer van het vastgoed van Groep Leuven
 • Facilitair en technische opvolging van meldingen en technische problemen
 • Doorlichting patrimonium: inventaris, screening en voorstel van herbestemming, opwaardering, valorisatie of overdracht naar AG Stadsontwikkeling Leuven

Facilitair beheer

AG Stadsontwikkeling is eigenaar en uitbater van enkele stadsgebouwen, zoals het Stadskantoor, het Politiehuis en kinderdagverblijf Girafant.

Studie en advies

Stad Leuven kan studies of adviezen vragen over stadsontwikkeling, vastgoed en facilitair beheer.

Bestuur en team

 • AG Stadsontwikkeling Leuven wordt bestuurd door een raad van bestuur.
 • Voor het dagelijks bestuur zorgt het directiecomité.
 • Een team van medewerkers zet dagelijks de opdracht in de praktijk om.

Bestuursdocumenten

Bekijk de bestuursdocumenten van AG Stadsontwikkeling Leuven

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures bij AG Stadsontwikkeling Leuven.

Bekijk de vacatures bij stad Leuven

Btw-nummer: BE 0870.310.526
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.