Omgevingsvergunning: functie van gebouw veranderen

Elk gebouw kan een of meerdere functies hebben, zoals wonen, handel of horeca. Om de functie van een gebouw te veranderen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld: van een woning een winkel maken of van een winkel een horecazaak maken.

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Je hebt een vergunning nodig voor wijzigingen tussen 1 van de volgende 10 functies:

 • Wonen
 • Dagrecreatie (ook sport)
 • Land- en tuinbouw
 • Detailhandel (winkel)
 • Dancing, restaurant en café
 • Kantoor, dienstverlening en vrije beroepen
 • Industrie en bedrijvigheid
 • Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • Militaire functie
 • Verblijfsrecreatie
  Verblijfsrecreatie moet aan al deze voorwaarden voldoen:
  • Het doel van de verhuur is toerisme of een kort verblijf.
  • De huurder verblijft er minder dan 90 dagen.
  • Je vraagt als verhuurder vooraf een omgevingsvergunning aan. Daarna volg je de regels van het logiesdecreet, betaal je de logiestaks en moet je jouw verblijf melden bij Toerisme Vlaanderen.
  • Voorbeelden: bed-and-breakfastformules, korte verhuur voor toerisme van een kamer, een studio, appartement of woning …

Ook voor een 'gedeeltelijke functiewijziging naar verblijfsrecreatie' heb je een vergunning nodig

Dat kan alleen als je gedomicilieerd blijft op je adres, maar af en toe een deel van jouw woning verhuurt voor een korte periode aan toeristen.

Je dient dan een omgevingsvergunning in voor een 'gedeeltelijke functiewijziging', waarbij 'verblijfsrecreatie' de ondergeschikte functie is en 'wonen' de hoofdfunctie blijft. Ook dan moet je het logiesdecreet volgen over brandveiligheid en verzekeringen, de logiestaks betalen en je aanmelden bij Toerisme Vlaanderen.

Wanneer heb je geen vergunning nodig?

Je moet aan al deze voorwaarden voldoen:

 • De nieuwe functie sluit aan bij de functie wonen (bv. kantoor, dienstverlening en vrije beroepen, detailhandel en bedrijvigheid) en heeft een oppervlakte kleiner dan de woonfunctie en kleiner dan 100 m².
  Is de nieuwe functie groter dan 100 m², dan heb je een vergunning nodig.
 • De nieuwe functie is geen horeca, nachtwinkel, belwinkel of verblijfsrecreatie.
  Voor deze functies heb je een vergunning nodig.
 • De nieuwe functie is niet strijdig met andere bouwvoorschriften.

Twijfel je of je een vergunning nodig hebt?
Bel of mail ons.

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Hoe aanvragen?

1. Contacteer ons

De regels die je volgt, zijn afhankelijk van waar je woont. Bel ons. We vertellen je welke stappen je moet volgen. In sommige gevallen moet je een afspraak maken.

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Afspraak nodig?

Maak een afspraak

2. Verzamel de nodige documenten

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten toe zodat we je dossier meteen kunnen behandelen.

Voeg het formulier rond brandpreventie toe. Met dat formulier controleert de brandweer de brandveiligheid van jouw pand.

3. Dien je dossier in

Online

 • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
 • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
Hulp nodig bij je online aanvraag?
Bekijk het stappenplan en het voorbeeld van een grondplan:

Op papier

Wij verwerken alle aanvragen digitaal. Het inscannen van je aanvraag op papier brengt een extra kost van € 106 mee, bovenop de algemene dossierkosten.
 • Kan alleen nog voor dossiers waarbij de medewerking van een professional niet verplicht is.
 • Bezorg ons 2 exemplaren op een van deze manieren:
Hulp nodig bij je aanvraag op papier?
Bekijk het voorbeeld van een aanvraagformulier en een grondplan:

Wat gebeurt er na jouw aanvraag?

Prijs

Minstens € 21.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.

Belastingreglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.