Nieuwe rioolaansluiting aanvragen

Als je nog geen rioolaansluiting hebt, kan je kan een nieuwe aansluiting van je afvalwater op de openbare riolering of wachtbuis aanvragen bij de stad.

Voorwaarden

 • Voor rioolaansluitingen: je hebt een keuringsverslag van de afvoerleidingen door een erkende keurder.
 • Je scheidt afvalwater van regenwater volgens de regelgeving.
 • Diepte:
  • Nieuwe afvoerleidingen liggen niet dieper dan 50 cm onder het wegdek, maaiveld of voetpad. We meten de diepte aan de bovenzijde van de afvoerbuis.
  • Bestaande afvoerleidingen die dieper dan 50 cm onder het wegdek, maaiveld of voetpad liggen, mag je opnieuw gebruiken. Dan draag je zelf het risico op wateroverlast.
 • Plaats ten opzichte van de voorgevel:
  • Staat de voorgevel op de perceelsgrens? Dan moeten de te verbinden leidingen 25 cm of verder van de voorgevel liggen.
  • Staat de voorgevel niet op de perceelsgrens? Dan moeten de te verbinden leidingen tot aan de perceelsgrens liggen.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Grondplan of schets van de riolering
 • Keuringsverslag van de rioolafvoerleidingen door erkende keurder
 • Andere attesten, bijvoorbeeld:
  • Registratie-attest van afbraak en heropbouw door de federale overheidsdienst financiën
  • Attest als medecontractant
  • Btw-attest als je een aanvraag doet voor een privéwoning die 10 jaar of langer in gebruik is.
Downloads
Attest 6% btw(pdf, 27.32 kB)

2. Doe je aanvraag

Vraag rioolaansluiting aan

Liever niet online aanvragen?
Bezorg ons het aanvraagformulier:
Downloads

Prijs

Aansluiting eengezinswoning

€1745 (btw niet inbegrepen)

 • 0% btw voor medecontractanten
 • 21% btw voor privéwoningen die minder dan 10 jaar in gebruik zijn
 • 6% btw voor privéwoningen die 10 jaar of langer in gebruik zijn. Daarvoor moet je het btw-attest aan je aanvraag toevoegen.

Andere aansluiting

€2119 (btw niet inbegrepen)

 • 0% btw voor medecontractanten
 • 21% btw voor privéwoningen die minder dan 10 jaar in gebruik zijn

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag per mail.
 2. Na 2 à 3 weken krijg je een factuur van de stad per post.
 3. Na ontvangst van de betaling (en indien nodig het keuringsattest) plant de stad de werken in.
 4. De aansluiting kan binnen de 2 weken gebeuren.

Wie voert de werken uit?

 • Rioolaansluitingen
  De stad of een aannemer die de stad aanstelt.
 • Wachtbuizen
  De stad duidt de ligging van de wachtbuis aan. Daarna mag je de buis zelf aansluiten.

Reglementen

Downloads