Mohamed Ridouani

Burgemeester
Vooruit

Contact

Adres

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Algemene coördinatie
 • Wettelijke bevoegdheden
 • Politie, inclusief politionele bevoegdheid verkeers- en parkeerbeleid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Organisatie van de stadsadministratie
 • Openbare gezondheid (eetwarencontrole, ongezonde woningen, inentingen ...)
 • Veiligheid (veiligheid openbare ruimte, preventie sociale en maatschappelijke overlast, criminaliteitspreventie, alcohol- en drugpreventie, cybercrime en veilig internet …)
 • Bestuurlijke handhaving (bestuurlijke maatregelen, GAS, noodplanning, stadstoezicht (o.a. gemeenschapswachten), Lokaal integrale Veiligheidscel (LIVC), zonale veiligheidsraad …)
 • Interne en externe relaties, strategische samenwerkingsverbanden in en buiten de stad, regionale samenwerking, internationalisering
 • Communicatie
  • Coördinatie van alle communicatiekanalen van de stad
  • Stadsmarketing
  • Participatie: instrumentarium uitwerken
 • Voorzitter vast bureau OCMW
 • Managementteam

Functies

 • Burgemeester in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Voorzitter in vast bureau
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.