Hoe berekenen we de basistoelage voor sportclubs?

De werkingstoelage van een sportclub bestaat uit 2 delen: 25% basistoelage en 75% focustoelage. 

De basistoelage berekenen we op basis van het aantal punten voor 2 criteria: aantal leden en activiteiten in sportinfrastructuur (van de stad of privé).

Leden

Wat is een lid?

Persoon die:

 • Lidgeld heeft betaald
 • Verzekerd is via de club
 • Actief deelneemt aan de activiteiten van de club

Berekening punten

 • Per Leuvens lid: 10 punten
 • Per niet-Leuvens lid: 2 punten

Wat moet je toevoegen bij aanvraag subsidie?

 • Attest van de federatie
  Met de gegevens van de leden (opgesplitst in geslacht, woonplaats en leeftijdscategorieën) en met stempel van de federatie
 • Aangesloten bij meerdere federaties?
  Dan moet je aparte overzichten maken. Opgelet: leden mogen niet in meerdere overzichten staan.

Activiteiten in sportinfrastructuur

Berekening punten

 • Voor sportinfrastructuur van de stad
  De sportclub krijgt een punt voor elk uur dat ze vorig sportseizoen reserveerde voor een training, stage of wedstrijd in een sportaccommodatie van de stad.
 • Voor huur privéinfrastructuur
  • We berekenen het aantal uren dat de sportclub vorig sportseizoen reserveerde voor lessen of een thuiswedstrijd in zalen of op terreinen die niet van de stad zijn.
  • Dat aantal vermenigvuldigen we met 1,5. Dat getal is het aantal punten.
  • Een sportclub kan maximaal 400 punten behalen voor dit onderdeel.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag subsidie?

 • Voor sportinfrastructuur van de stad
  Niets, de stad heeft deze gegevens.
 • Voor huur privéinfrastructuur
  Betalingsbewijs van huur van de accommodatie (bv. factuur) waarop de naam en het adres van de privésportinfrastructuur en het aantal gereserveerde uren staan.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.