Erfgoedpremie

Plan je werken aan een pand dat niet beschermd is, maar wel erfgoedwaarde heeft? Dan kan je voor 5 categorieën van werken een premie aanvragen bij de stad.

Voorwaarden

Pand

 • Het pand ligt in Leuven.
 • Het pand is niet beschermd.
 • Het is een erfgoedpand door 1 van deze 3 redenen:
  • Het pand is waardevol bouwkundig erfgoed.
   Dan staat het op minstens 1 erfgoedlijst (minstens 1 'ja').
    
   Behoort je huis tot een erfgoedcluster, maar staat het niet op de inventaris van de stad of van de Vlaamse overheid ('ja - nee - nee')? Dan is het niet zeker dat je in aanmerking komt voor de premie. Contacteer ons
    
  • Het pand ligt in een 'beschermd stadsgezicht', zonder goedgekeurd beheersplan.
   Dat zie je op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.
    
  • Het pand is volgens jou waardevol, maar (nog) niet beschermd.

Werken

 • Je kan een premie aanvragen voor 5 categorieën van werken:
  • Werken aan het buitenschrijnwerk
  • Werken aan het dak
  • Werken aan de gevel
  • Werken aan de tuin, voortuin, park of paden die bij het pand horen
  • Onderzoek om de werken te kunnen doen
 • De werken verbeteren, herstellen of reconstrueren de zichtbare en waardevolle onderdelen van het erfgoed.
 • De werken vallen onder de verplichtingen van de 'stedenbouwkundige verordening erfgoed'.
Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Bedrag

 • Maximaal 40% van de kostenraming (exclusief btw)
 • Maximaal € 7500 per categorie
 • Je kan voor elk van de 5 categorieën werken een aanvraag doen. Je kan in totaal dus € 37.500 krijgen.
 • Je kan voor dezelfde categorie van werken 1 keer om de 10 jaar een nieuwe aanvraag doen.
Als je binnen de 10 jaar na de goedkeuring van de premie verhuist of het pand verkoopt, moet je de premie terugbetalen.

Wanneer aanvragen?

Je premieaanvraag moet goedgekeurd zijn voor je start met de werken.

  Hoe premie aanvragen?

  1. Verzamel de documenten:

  2. Doe je aanvraag

  Vraag erfgoedpremie aan

  Liever niet online aanvragen?
  Stuur het aanvraagformulier en de documenten naar dienst onroerend erfgoed

  Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet. Medewerkers van de stad kunnen extra info opvragen of ter plaatse komen kijken (op afspraak).
  2. Je krijgt een goedkeuring of afkeuring binnen de 4 maanden na de aanvraag.
  3. Na goedkeuring voer je de werken uit binnen de 3 jaar. Je kan 1 keer een verlenging van 1 jaar vragen.
   Voor bepaalde werken heb je ook een omgevingsvergunning nodig.
  4. Vraag de uitbetaling aan binnen de 6 maanden na de werken.
  5. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet.
  6. Na goedkeuring sturen we je per post een 'verklaring op eer' die je ondertekend terugbezorgt.
  7. Je krijgt het bedrag binnen de 4 maanden op je rekening.

  Hoe uitbetaling aanvragen?

  1. Verzamel de documenten
   • Bewijzen van de uitgevoerde werken (facturen, werfverslagen, foto’s …)
   • Betalingsbewijzen van de uitgevoerde werken
   • Bewijzen van aanvragen voor andere premies
     
  2. Doe je aanvraag

  Vraag uitbetaling aan

  Liever niet online aanvragen?
  Stuur het aanvraagformulier naar dienst onroerend erfgoed

  Reglement

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.