Erfgoedpremie: voor welke werken?

Je kan voor 5 categorieën van werken een erfgoedpremie aanvragen bij de stad. Opgelet: binnen elke categorie zijn er nog specifiekere voorwaarden. Lees hieronder welke werken in aanmerking komen voor je start met je premieaanvraag. 

Werken aan het buitenschrijnwerk (ramen, buitendeuren ...)

 • Raamprofielen herstellen
  Opgelet: de kosten voor het glas komen niet in aanmerking en moeten apart vermeld worden in de offertes.
 • Raamprofielen aanpassen om dun dubbelglas of tochtstrips te kunnen plaatsen
 • Raamprofielen om een achterzetraam te kunnen plaatsen
 • Raam- of deurprofielen vervangen door een oorspronkelijk of historisch model met identieke of gepaste profilering, vormgeving en materiaal
 • Werken die nodig zijn om historische elementen te behouden of herstellen (deuren, poorten, kroonlijsten, erkers, loggia’s, luiken, jaloezieën en persiennes). Ook de bijhorende metalen onderdelen zoals beslag, luikhouders … komen in aanmerking.
 • Andere werken aan buitenschrijnwerk waarvan je kan aantonen dat ze noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde te behouden of versterken

Dakwerken

Voor al deze soorten dakwerken geldt dat ze alleen in aanmerking komen als ze zichtbaar bijdragen aan de erfgoedwaarde van het pand.
 • Historische dakbedekking herstellen
 • Waardevolle erfgoedelementen die deel uitmaken van het dak herstellen
  De kosten voor afbraak komen ook in aanmerking, maar alleen als daarna hetzelfde herstelde element wordt teruggeplaatst of vervangen wordt door een identiek element.
 • Historische dakbedekking vervangen
 • Waardevolle erfgoedelementen die deel uitmaken van het dak vervangen door historisch model en met oorspronkelijke of historische materialen
 • Andere dakwerken aan waardevolle dakconstructies waarvan je kan aantonen dat ze noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde te behouden of versterken

Gevelwerken

 • Gevel reinigen
  Dit moet gebeuren volgens onze voorwaarden. Contacteer ons voor meer info.
 • Gevelsteen behandelen om die te verstevigen
 • Injectie tegen opstijgend vocht inspuiten
  Als dat noodzakelijk is om de erfgoedwaarde te behouden.
 • Gevel herstellen (barsten en scheuren)
 • Onderdelen van de gevel in natuursteen herstellen waarbij de oorspronkelijke materialen en afwerkingslagen worden behouden
 • Historisch bepleisterde, geschilderde of gedecapeerde gevel opnieuw bepleisteren en schilderen
 • Oorspronkelijke decoratieve elementen herstellen
 • Stabiliteitswerken met structureel herstel
 • Voegen zacht herstellen waarbij de oorspronkelijke materialen en afwerkingslagen behouden worden
 • Andere gevelwerken waarvan je kan aantonen dat ze noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde te behouden of versterken

Werken aan tuin en omgeving

 • Historische tuinstructuren met erfgoedwaarde herstellen of heraanleggen
 • Werken die nodig zijn om historische tuinstructuren of -elementen met erfgoedwaarde te behouden
 • Andere werken aan elementen met erfgoedwaarde in een park, (voor)tuin of aan paden waarvan je kan aantonen dat ze noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde te behouden of versterken

Onderzoek als voorbereiding op de werken

Laat je vooraf een onderzoek uitvoeren dat nodig is om de werken voor te bereiden? Dan komen die kosten ook in aanmerking als het onderzoek wordt uitgevoerd volgens onze voorwaarden. De uitvoerder moet aantonen dat hij de nodige relevante studie- en beroepskwalificaties of deskundigheid heeft voor de opdracht:

 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Kleurhistorisch onderzoek
 • Tuinhistorisch onderzoek
 • Materiaaltechnisch onderzoek
 • Stabiliteitstechnisch onderzoek
 • Onderzoek naar de mogelijkheden tot binnenisolatie
 • Andere onderzoeken waarvan je kan aantonen dat ze noodzakelijk zijn om het erfgoedpand te behouden of te versterken

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.