Deelraad cultuur vorming

De deelraad is 1 van de 5 adviesraden cultuur. De raad geeft adviezen over vorming in Leuven.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

  • Vertegenwoordigers van verenigingen die als hoofdbezigheid niet-formele volwassenvorming hebben
  • Deskundigen in vorming

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zetelen ook in de cultuurkoepel.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad formuleert adviezen over vorming en geeft die door aan de cultuurkoepel.

Hoe lid worden?

Laat je vereniging erkennen.