Stedelijke cultuurraad

De cultuurraad bestaat uit 5 deelraden en de cultuurkoepel. Samen geven ze advies over het stedelijk cultuurbeleid.

Hoe is de cultuurraad samengesteld?

Aangesloten bij de cultuurraad:

 • Ongeveer 300 erkende professionele organisaties en verenigingen
 • Deskundigen
 • Individuele kunstenaars

Om de adviesraad werkbaar te maken, is de adviesraad opgedeeld in 5 sectorale deelraden en 1 cultuurkoepel.

Deelraden per sector

In de deelraden zetelen:

 • Erfgoed-, kunsten- en (sociaal-)culturele verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers en in Leuven actief zijn.
 • Professionele erfgoed-, kunsten- en (sociaal-)culturele organisaties en instellingen die in Leuven actief zijn.
 • Culturele deskundigen en individuele kunstenaars die nauw betrokken zijn bij en vertrouwd zijn met het Leuvense cultuurbeleid.

Cultuurkoepel

In de cultuurkoepel zetelen:

 • Bestuursleden van de 5 deelraden
 • Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (eigen bestuur)

Wat doet de cultuurraad?

Deelraden

De sectorale deelraden:

 • Formuleren adviezen over hun sector (op eigen initiatief of op vraag vanuit de cultuurkoepel) en geven ze voor verder gevolg aan de cultuurkoepel.
 • Nemen initiatieven om de werking van hun sector te stimuleren en om die dichter bij de bevolking te brengen.

Cultuurkoepel

De cultuurkoepel:

 • Bespreekt informatie vanuit de deelraden
 • Is het contactpunt tussen het college van burgemeester en schepenen en het cultureel werkveld

Voorbeelden

Evenementen, infosessies en opleidingen organiseren.

Hoe lid worden?

 • Verenigingen en professionele organisaties: door je te laten erkennen.
 • Culturele deskundigen of individuele kunstenaars: door je aansluiting aan te vragen.