Deelraad cultuur amateurkunsten

De deelraad is 1 van de 5 adviesraden cultuur. De raad geeft adviezen over de amateurkunsten in Leuven.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

  • Vertegenwoordigers van organisaties die op vrijwilligersbasis eigen creatieve producties maken en ondersteunen
  • Deskundigen in amateurkunsten

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zetelen ook in de cultuurkoepel.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad formuleert adviezen over amateurkunsten en geeft die door aan de cultuurkoepel.

Hoe lid worden?

Laat je vereniging erkennen.