Cultuurhistorisch profiel maken

Behoort je huis tot een erfgoedcluster of staat het op de Vlaamse of stedelijke erfgoedinventaris? Dan moet je een cultuurhistorisch profiel maken als je gaat (ver)bouwen.

Wanneer moet ik een cultuurhistorisch profiel maken?

Een cultuurhistorisch profiel is verplicht voor sommige aanvragen:

Wat is het?

Een cultuurhistorisch profiel is een korte beschrijving van de specifieke kenmerken van je historisch huis. Op basis daarvan bepaalt de stad:

  • Erfgoedwaarde van het huis
  • Erfgoedwaarde van de omgeving
  • Invloed van de werken op de erfgoedwaarde

Hoe maak ik het?

1. Stel je dossier samen

Gebruik het invulformulier en voeg volgende zaken toe:

  • Foto’s van de voorgevel
  • Foto’s van de delen die je wil (ver)bouwen (binnen- en buitenkant)
  • Beschrijving van de waardevolle elementen en kenmerken op jouw perceel (bv. bijgebouwen)
  • Beschrijving van de geplande werken (vooral de veranderingen aan de waardevolle elementen en kenmerken en de veranderingen aan het straatbeeld)
  • Beschrijving van de waardevolle kenmerken en elementen van de erfgoedcluster (de omgeving)
  • Beschrijving van de geplande werken en de gevolgen voor de omgeving
Zonder die informatie beschouwen we het huis automatisch als waardevol.

2. Voeg het toe bij je omgevingsvergunning

Je voegt het cultuurhistorisch profiel toe aan de verantwoordingsnota bij je aanvraag voor een omgevingsvergunning in het Omgevingsloket.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.