Toekomstvisie voor centrum Heverlee

Een ontwerpteam werkte samen met onder meer de bewoners een toekomstvisie uit voor het centrum van Heverlee. Er komt plaats voor ontmoeting, meer groen en veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Over welk gebied gaat het?

Het gaat om het woongebied tussen de Naamsesteenweg, de spoorweg, de Kardinaal Mercierlaan, de parking van OHL en de tennisterreinen van TC Stade Leuven.

Wat zijn de plannen?

Een ontwerpteam werkte samen met onder meer de bewoners een toekomstbeeld uit voor de woonkern van Heverlee.

Grote lijnen

 • Er komt plaats voor ontmoeting.
 • Er komt groene ruimte die publiek toegankelijk is om te sporten, te spelen …
 • Er komen veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers.
 • Er komt een betere verbinding tussen de omgeving rond het deelgemeentehuis boven en de omgeving van de Kardinaal Mercierlaan beneden.

Voor 2 deelgebieden (‘bovensite’ en ‘benedensite’) werden masterplannen uitgewerkt. Een masterplan is een visie waarbinnen toekomstige projecten moeten passen.

   Tekening van hoe de omgeving van het deelgemeentehuis er in de toekomst kan uitzien. Geen definitief ontwerp.

   Omgeving kerk en deelgemeentehuis ('bovensite')

   De omgeving van het deelgemeentehuis is nu een verharde plek met veel parking. Het wordt een toegankelijke ontmoetingsplaats met publieke functies, horeca en meer groen.

   Plannen

   • Op korte termijn:
    • Ontharding en vergroening van een deel van de ruimte voor het deelgemeentehuis
    • Verbetering van de toegankelijkheid van het deelgemeentehuis
    • Vergroting van de zichtbaarheid van activiteiten in het deelgemeentehuis
    • Onderzoek of er nu al ruimte is voor verenigingen, cultuuractiviteiten, ontmoeting, repetities … in de loodsen naast het deelgemeentehuis
   • Op middellange termijn (na onderzoek): nieuw ontmoetingscentrum
   Tekening van hoe de omgeving van de sportclubs er in de toekomst kan uitzien. Geen definitief ontwerp.

   Omgeving voetbal- en tennisclub ('benedensite')

   Dit wordt een sportpark, waarbij de Dijle zichtbaar wordt. Het Arenbergpark loopt dan zichtbaar door aan de andere kant van de Dijle.

   Plannen

   • Groepering van tennis- en padelterreinen zodat ze een kleinere voetafdruk hebben.
   • Ontharding van de rest van het terrein.
   • Brug over de Dijle voor voetgangers en fietsers.
   • Andere inrichting van de OHL-parking met gebouwen aan de straatkant.
    • Tussen de gebouwen: zicht op het achterliggende groen
    • In de gebouwen: functies voor tennis- en voetbalclub

   Timing

   • Het masterplan werd goedgekeurd in november 2021.
   • Er is nog geen concrete planning voor projecten die binnen dat plan passen.

   Heb je vragen?

   Wij helpen je graag verder.

   Bel ons

   016 27 22 72

   Mail ons

   stadsvernieuwing@leuven.be
   Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
   Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.