Werkingssubsidie voor initiatieven of projecten voor personen met een beperking

Erkende Leuvense organisaties van en voor personen met een beperking kunnen bij de stad een jaarlijkse subsidie krijgen voor hun werking.

Voor wie?

Leuvense organisaties die aan een van deze voorwaarden voldoen:

 • Erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Categorie 1: Organisaties die instaan voor zorg, opvang en begeleiding van personen met een beperking
  • Categorie 2: Organisaties die personen met een beperking of hun gezinnen vertegenwoordigen
  • Categorie 3: Organisaties die instaan voor vrijetijdszorg
 • Categorie 4: Sociaal-culturele organisaties die als hoofddoel de integratie van personen met een beperking hebben en aangesloten zijn bij een koepelvereniging of federatie.

Bedragen voor 2024

 • Categorie 1: Max. € 5.647,54
 • Categorie 2, 3 en 4: € 1.411,89

Wanneer aanvragen?

Voor 31 maart.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel 1 van deze bewijzen:

  • Erkenning door het VAPH
  • Bewijs van aansluiting bij koepelorganisatie of federatie
 2. Doe je aanvraag

Alleen de bestuurder of secretaris kan subsidies aanvragen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. We onderzoeken of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
 2. We berekenen je subsidie.
 3. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ die je ondertekend terugbezorgt.
 4. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor 1 juli goed.
 5. Je krijgt het bedrag in het najaar op je rekening.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.