Projectsubsidie voor initiatieven voor personen met een beperking

Erkende Leuvense organisaties kunnen bij de stad een subsidie krijgen voor activiteiten die de integratie van personen met een beperking bevorderen.

Voor wie?

Leuvense organisaties die erkend zijn door de stad.

Voor welke activiteiten?

Activiteiten of projecten waaraan mensen met een beperking zelfstandig kunnen deelnemen of waarbij Leuvenaars met en zonder beperking elkaar ontmoeten.

Bijvoorbeeld:

 • Toneelvoorstelling of muziekoptreden samen met personen met een beperking
 • Jeugdkamp samen met personen met een beperking
 • Dansactiviteit samen met personen met een beperking

Voorwaarden

Activiteit

 • Is openbaar.
 • Gebeurt in of voor een groep.
 • Is sociaal, cultureel of sportief.
 • Heeft niet de bedoeling om winst te maken. Je mag wel inkomgeld vragen om de kosten te dekken.
 • Is geen deel van de normale werking van de organisatie.
 • Duurt maximaal 6 maanden.
 • Vindt plaats in Leuven.

Subsidie

Je gebruikt de subsidie om je activiteit toegankelijk te maken.
Bijvoorbeeld:

 • Huur van aangepast materiaal
 • Kosten voor een tolk

Bedrag voor 2024

Maximaal € 705,94.
We berekenen de subsidie op basis van de inkomsten en uitgaven van de activiteit.

Wanneer aanvragen?

Doe je aanvraag voor je activiteit plaatsvindt:

 • Activiteiten tussen juli en december: vraag aan voor 1 juni
 • Activiteiten tussen januari en juni: vraag aan voor 1 december
OpgeletJe kan maximaal voor 3 aansluitende termijnen van 6 maanden of 3 aansluitende jaren een subsidie krijgen. Daarna is er een wachttijd van 18 maanden.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten:

  • Overzicht van in- en uitgaven van het project
  • Jaarverslag of document dat de werking beschrijft
  • Statuten van de vereniging (als die er zijn)
 2. Doe je aanvraag

OpgeletAlleen de bestuurder of secretaris kan subsidies aanvragen.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We onderzoeken of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
 2. We berekenen je subsidie.
 3. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ met het subsidiebedrag. Die verklaring bezorg je ons ondertekend terug.
 4. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed. Het college behandelt de aanvragen 2 keer per jaar, in juli en in januari.
 5. Je krijgt een mail binnen 1 maand na goedkeuring van je aanvraag door het college.
 6. Je bezorgt ons per mail binnen de 3 maanden na de activiteit het overzicht van de inkomsten en uitgaven.
 7. Je krijgt het bedrag op je rekening binnen 1 maand nadat we je overzicht van in- en uitgaven hebben gekregen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.